Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-21T12:07:07Z
dc.date.available2013-03-21T12:07:07Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-12-21en_US
dc.identifier.citationPettersen, Marianne Iren, , , , , , Hansen, Gaute Lund, , , , , , Salvesen, Ragnhild Marie, , , , , , Mehta, Daniel, , , , , , Østigård, Henrik, , , , , , Rollefstad, Silvia Christin Hellerud, , , , , , Bjørnstad, Maren, , , , , , . Intensiv lipidsenkende behandling som sekundærprofylakse etter kardiovaskulær hendelse i allmennpraksis . Prosjektoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/34502
dc.description.abstractSammendrag For pasienter som har gjennomgått en kardiovaskulær hendelse eller har fått påvist aterosklerotisk sykdom ved invasiv eller non-invasive prosedyrer er det indikasjon for sekundærprofylakse. Disse pasientene skal i følge nye retningslinjer (1) settes på intensiv lipidsenkende behandling, slik at LDL- nivået senkes. En stor metaanalyse har bekreftet at å senke LDL-kolesterol <1,8 mmol/L er forbundet med lavest risiko for å få tilbakevendende kardiovaskulær hendelser. (2) Det omtalte målivået er en sterk anbefaling (GRADE 1A). Vi vil ved å referere til studier, og ved å presentere en kartlegging av en utvalgt allmennpraksis i Norge, vise at det i varierende grad er rutinemessig oppfølging av kolesterolverdier hos disse pasientene som sikrer at de når målnivå for LDL ved statinbruk. Vi hevder at svært få av allmennlegene i Norge, av ulike grunner, kommer til behandlingsmålet her. Derfor vil vi presentere et forbedringsprosjekt for den utvalgte allmennpraksisen som har som mål å endre fastlegenes oppfølging og behandling av de overnevnte pasientene, slik at målet om LDL-verdi < 1.8 mmol/L i større grad nås. Etter å ha rådført oss med fastlegene , foreslår vi en tettere oppfølging og en mer intensiv statinbehandling av pasientene. Kvalitetsindikatoren vår måles ved å sammenligne LDL-verdi hos de aktuelle pasientene ved start av prosjektet med verdien etter 6 mnd og ett år. For å selge inn prosjektet til fastlegene presenterer vi overbevisende dokumentasjon på hvorfor praksisendring er nødvendig. Dette kommuniseres ved hjelp av foredrag, brosjyrer og sjekklister. Siden fastlegene har en flat struktur i sin organisering mener vi det blir helt avgjørende at en ekstern gruppe tar ansvar for at prosessen gjennomføres. Vår KLoK-gruppe er denne eksterne aktøren. Det blir også avgjørende for et vellykket resultat at dialogen med legene blir tett og kontinuerlig, slik at motstand mot gjennomføringen av prosjektet blir minst mulig. Gjentatte evalueringer av prosessen og eventuelle justeringer blir viktig her.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleIntensiv lipidsenkende behandling som sekundærprofylakse etter kardiovaskulær hendelse i allmennpraksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2013-03-20en_US
dc.creator.authorPettersen, Marianne Irenen_US
dc.creator.authorHansen, Gaute Lunden_US
dc.creator.authorSalvesen, Ragnhild Marieen_US
dc.creator.authorMehta, Danielen_US
dc.creator.authorØstigård, Henriken_US
dc.creator.authorRollefstad, Silvia Christin Helleruden_US
dc.creator.authorBjørnstad, Marenen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Pettersen, Marianne Iren&rft.au=Hansen, Gaute Lund&rft.au=Salvesen, Ragnhild Marie&rft.au=Mehta, Daniel&rft.au=Østigård, Henrik&rft.au=Rollefstad, Silvia Christin Hellerud&rft.au=Bjørnstad, Maren&rft.title=Intensiv lipidsenkende behandling som sekundærprofylakse etter kardiovaskulær hendelse i allmennpraksis &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33277en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo174700en_US
dc.contributor.supervisorPer Vandviken_US
dc.identifier.bibsys130854123en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34502/2/ProsjektoppgaveKLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata