Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-05T11:27:21Z
dc.date.available2013-09-05T11:27:21Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-11-16en_US
dc.identifier.citationFossan, Maren Eline. Ung allmennkringkasting. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/34336
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å belyse NRKs allmennkringkasteroppdrag for den unge delen av befolkningen, 15-29 åringene. NRK3-programmet ”Trekant” er brukt som en case for å se nærmere på hvordan mediene og befolkningen reagerer når NRK tøyer grensene for hva som forventes av virksomhetens allmennkringkasteroppdrag. Trekant skapte en klagerekord mot NRK og ble også kritisert i mediene, blant annet på grunn av det sterke fokuset på sex og mangelen på aspekter som moral og følelser. Forventninger og moralske holdninger til NRKs programinnhold i befolkningen, ble brukt av journalistene i deres fremstillinger av saken. Analysen i denne oppgaven viser at det kunne identifiseres fem tematiske tolkningsrammer som journalistene brukte i mediedekningen av Trekant. Analysen vister i tillegg at NRK hadde en forståelse for oppmerksomheten Trekant fikk, fordi det på mange måter tydeliggjør at befolkningen er engasjerte i hvordan NRK tolker sitt allmennkringkasteroppdrag. På denne måten gir oppgaven et inntrykk av både journalistenes og NRKs tolkninger av allmennkringkasteroppdraget overfor de unge. Det viste seg at tolkningene og forståelsene samsvarte på enkelte områder, men også var ulike.nor
dc.description.abstractThis thesis aims to shed light on the obligations of Norway’s public service broadcaster, NRK, concerning a young target group, the 15-29 year olds. The TV-program “Trekant” is used as a case study to examine how the media and the public react when NRK pushes the limits of what are expected of the organization’s public service mission. “Trekant” resulted in a complaints record towards NRK, and the program was criticized in the media for its strong focus on sex, and the lack of related aspects such as morale and emotions. The population’s expectations and moral attitudes towards the programming of their public service broadcaster were used by the journalists in their presentation of the case. The analysis of this paper identifies five thematic frames of interpretation used by the media in their coverage of “Trekant”. In addition, the analysis demonstrates that NRK showed an understanding for the attention given “Trekant”, as it in many ways highlights that the population are engaged in how NRK interprets their mission. In this way, this thesis sheds light on both the journalists’ and NRK’s interpretation of the public service broadcasting mission towards the young population. The analysis emphasizes that these understandings were shared in some cases but also diverged in other interpretations of the case.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleUng allmennkringkasting : En studie av tolkningsrammer i mediedekningen av NRK3-programmet "Trekant"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-08-30en_US
dc.creator.authorFossan, Maren Elineen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Fossan, Maren Eline&rft.title=Ung allmennkringkasting&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33017en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo172601en_US
dc.contributor.supervisorØyvind Ihlenen_US
dc.identifier.bibsys132649497en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34336/2/fossan_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata