Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-19T11:40:51Z
dc.date.available2013-09-19T11:40:51Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-06-29en_US
dc.identifier.citationLemjan, Maja Lisa. Intensjonen i fortellende elevtekster. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/34119
dc.description.abstractStudien tar utgangspunkt i tekster som er frembrakt av egen undervisning i norsk på ungdomsskolen. Som lærer har jeg vært ansvarlig for norskundervisningen i to klasser gjennom deres 9. og 10. skoleår. Denne studien omhandler begge klassene. En stor del av undervisningen omfattet arbeid med fortellende tekster. I 10. klasse la jeg opp til at elevene skulle arbeide med tekster med vekt på å få fram en intensjon, og det er elevtekstene som ble skrevet i etterkant av denne undervisningen, og som ble vurdert som gode, som er grunnlaget for studien. Analysene av elevtekstene undersøkes ut fra følgende problemstilling: Hvordan kommer elevintensjonen til uttrykk i gode fortellende elevtekster på ungdomsskolen? Metoden er kvalitativ, og har blitt utformet i tilpasning til materialet. Studien er en analyse av elevtekster, der jeg ut fra en tredelt analysemodell undersøker om handlingen har en form for allmenngjøring i form av et budskap eller en innsikt og hvordan det eventuelt formidles i teksten. Ved utformingen av oppgaven har jeg søkt støtte i tekstanalytisk teori. Tekstkvalitetene undersøkes ut fra en tekstanalytisk modell som benyttes av Kjell-Lars Berge i KAL-studie 6 ut fra Lars Sigfred Evensens relieffteori som benyttes i KAL-studie 7. Tekstutvalget består av gode elevtekster. Utvalget ble foretatt strategisk med den hensikt å undersøke hvordan elevintensjonen kommer til uttrykk og hvilken betydning det har for vurderingen av teksten. Analysene viser at samtlige av tekstene i utvalget kommuniserer med leseren gjennom å formidle et budskap, i form av en moral eller livsvisdom ved å sette teksten i et perspektiv. Slik kommer elevintensjonen til uttrykk. Analysene viser også at tekstene har et lite framtredende handlingsforløp, samtidig som refleksjoner over handlingsforløpet er framhevet. Refleksjonene skaper kommunikasjon ved å få fram betydningen av hva som ligger bak hendelsene. Analysene av tekstene i denne studien bidrar dermed til å bekrefte at det er en sammenheng mellom om teksten når leseren med et budskap, altså om den kommuniserer, og kvaliteten på teksten.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleIntensjonen i fortellende elevteksteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-09-12en_US
dc.creator.authorLemjan, Maja Lisaen_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lemjan, Maja Lisa&rft.title=Intensjonen i fortellende elevtekster&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32594en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo167046en_US
dc.contributor.supervisorRita Hvistendahlen_US
dc.identifier.bibsys132727536en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34119/1/Masteroppgave_Maja_Lisa_Lemjan_2012%5B1%5D.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata