Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-03T10:44:04Z
dc.date.available2013-10-03T10:44:04Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-30en_US
dc.identifier.citationSandset, Marianne. "Når vi forklarer ord, så gjøres det også med ord de ikke forstår". Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/34118
dc.description.abstractMed implementering av lesing som en grunnleggende ferdighet i alle fag understrekes betydningen av å utvikle elevers leseferdigheter knyttet til ulike teksttyper. Sakprosatekster utgjør en tekstsjanger som elever i ungdomsskolen har de største utfordringene med, og sjangeren er sentral i samfunnsfaget. Avhandlingens overordnede tema er elevers forståelse av samfunnsfaglige begreper som de har lest om i fagtekster. Ivar Bråten påpeker at leserens forkunnskaper er svært sentrale for leseforståelsen (Bråten 2007). Jeg har undersøkt om elevenes forståelse av lærebokteksten endret seg dersom de har kunnskaper om temaet de leser om. Problemstillingen for studien er: Hvordan forstår elever på 8. trinn sentrale samfunnsfaglige begreper i læreboktekster før og etter undervisning? Jeg har utviklet en lesetest som et utvalg elever har gjennomført. Pre-test ble gjennomført før en undervisningsperiode om temaet som lesetestens tekst omhandler. Post-test er identisk som pre-test og ble gjennomført etter endt undervisning. Elevenes lærer er intervjuet etter hver lesetest. Hennes beskrivelser av utfordringer i undervisningen og hvordan hun forsøker å møte disse relateres til de refleksjonene hun har om elevenes resultater på testene. Særlig har det vært av interesse å undersøke hvordan hun tilrettelegger for at elevene kan forstå nye ord og begreper. Dette fremstår som en utfordring i samfunnsfag, på grunn av at abstrakte, samfunnsfaglige begreper kan være vanskelige å forklare. Funn tyder på at samtlige elevers forståelse for lærebokteksten og begreper som brukes i denne økte etter undervisningsperioden. Særlig elever som viste svak forståelse for teksten før undervisning, forbedret denne tydelig. Jeg har påpekt at dette kan tyde på at elever som strever med å utvinne en forståelse mens de leser, kan hjelpes ved å legge til rette for at elevene har kunnskaper om temaet før selve lesingen. Når leseforståelsen økte i den grad den gjorde, kan det tyde på at leseferdigheter ikke er eneste avgjørende faktor for deres mulighet til å forstå fagteksten. Også elevenes kunnskaper om tekstens tema er sentralt. En bevissthet om dette fremstår som betydningsfull for lærere som skal hjelpe elever til å utvikle seg som lesere innenfor rammene av samfunnsfaget.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Når vi forklarer ord, så gjøres det også med ord de ikke forstår" : Elevers forståelse av samfunnsfaglige tekster på 8. trinnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-09-27en_US
dc.creator.authorSandset, Marianneen_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sandset, Marianne&rft.title="Når vi forklarer ord, så gjøres det også med ord de ikke forstår"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32656en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo165319en_US
dc.contributor.supervisorRita E. Hvistendahlen_US
dc.identifier.bibsys13288206xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34118/3/Sandset.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata