Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:27:33Z
dc.date.available2013-03-12T12:27:33Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-11-05en_US
dc.identifier.citationRøsjø, Stian. Akupunktur i medisinen. Hva vet vi?. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/34074
dc.description.abstractFor bare 30 år siden bedrev man autoritetsbasert medisin, hvor kunnskapen var personlig og autoritativt fundert. Dette har forandret seg mye. I dag måler vi alt etter om det er evidensbasert medisin eller ikke. Det er unntak, og CAM (Komplementær Alternativ Medisin) er en av disse. Det er ikke mangel på forskning og evidens for CAM, for evidensbasen øker stadig. Det virker heller som at evidensgrunnlaget ignoreres eller ikke refereres i det offentlige rom. Noen forskere mener at forbruket av alternativ medisin er knyttet til det som kan kalles kjendisbasert medisin. Man gjør som sine idoler. Alternativ medisin bruker begreper lånt fra fysikkens – og vitenskapens verden for å forklare sin virkning, mens det språklig ikke har noen reell verdi dersom det appliseres på grunnleggende ikke-vitenskapelige antakelser og ideer; Dersom hypotesen, som i akupunkturen, hviler på antakelsen av at det eksisterer en kraft som ikke kan ses eller måles, kan den heller ikke etterprøves eller testes og er derfor i utgangspunktet spekulativ. I Karl Popper sitt vokabular er en slik hypotese ikke ”falsifiserbar”. Akupunktur har allikevel klart å gi inntrykk av å ha dokumentert effekt, uten å måtte bevise dette. Samlet sett peker alle de store systematiske gjennomgangene fra nyere tid i retning av at akupunktur ikke kan vise til noen spesifikk effekt som overgår placeboeffekten i signifikant grad. Dersom akupunktur skulle vurderes på samme måte som et nytt konvensjonelt medikament ville blitt undersøkt, så ville det ikke ha klart å fremstå som effektivt. Følgelig ville det ikke fått lov til å komme i salg apotekene eller hos andre tilbydere av helsetjenester.nor
dc.description.abstractBarely 30 years ago, the rule of medicine was authority based, where knowledge was personally derived and authoritatively foundet. This has changed a lot. Today we measure medical worth based on whether it is evidence-based or not. There are exeptions, and CAM (Complemintary Alternative Medicine) is one of these. There is no lack of research and evidence for CAM, the evidence base is increasing. It seems rather that the evidence is ignored or not referenced in the public domain. Some scientists believe that the consumption of alternative medicine is related to what might bed called the celebrity-based medicine. One acts as ones idols. Alternative medicine uses concepts borrowed from physics- and the world of science to explain its effect, while this language has no real value if applied to the basically non-scientific assumptions and ideas: If the hypothesis, as in acupuncture, rests on the supposition that there exists a force that can not be seen or measured, it can not be verified or tested and i therefore basically speculative. According to Karl Popper, suca a hypothesis is ot ”falsifiable”. Acupuncture has nonetheless managed to give the impression of having proven efficacy, without having to prove this. Overall, all sizeable systematic reviews from recent times indicate that acupuncture is unable to show any specific effect that exceeds the placebo effect to any sgnificant extent. If acupuncture were assessed in the same way that a new drug would conventionally be studied, it would not have been able to prove it self effective. Consequently, it would not have been allowed for sale in pharmacies or other providers of medical services.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleAkupunktur i medisinen. Hva vet vi?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-11-28en_US
dc.creator.authorRøsjø, Stianen_US
dc.subject.nsiVDP::751en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Røsjø, Stian&rft.title=Akupunktur i medisinen. Hva vet vi?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32631en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.identifier.duo171700en_US
dc.contributor.supervisorPer Fugellien_US
dc.identifier.bibsys123693160en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34074/2/roesjoe.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata