Now showing items 1-1 of 1

  • Wang, Tao; Liu, Dan; Piao, Shilong; Wang, Yilong; Wang, Xiaoyi; Guo, Hui; Lian, Xu; Burkhart, John; Ciais, Philippe; Huang, Mengtian; Janssens, Ivan A.; Li, Yue; Liu, Yongwen; Peñuelas, Josep; Peng, Shushi; Yang, Hui; Yao, Yitong; Yin, Yi; Zhao, Yutong (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    Most studies of the northern hemisphere carbon cycle based on atmospheric CO2 concentration have focused on spring and autumn, but the climate change impact on summer carbon cycle remains unclear. Here we used atmospheric ...