Now showing items 1-1 of 1

  • Gleditsch, Øyvind (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    I denne oppgaven brukes ArcGIS, ArcSDE og Oracle Spatial for å implementere et distribuert system for lagring av geografisk data ved Universitetet i Oslo. Den geografiske informasjonen er lagret i såkalt SOSIformat. Den ...