Now showing items 1-1 of 1

  • Finsland, Webjørn (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    I denne oppgaven undersøkes mulighetene for å bruke satellittfjernanalyse til kartlegging av snøskred som har gått. Det gjøres en teoretisk kartlegging av aktuelle metoder. Ulike sensortyper og deres egnethet for formålet ...