Now showing items 1-1 of 1

  • Førsund, Dag (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Tre klynger med lamprofyriske gangar er prøvetatt og ein har anteke at desse har same alder. Etter analyse har gangane blitt klassifisert som kalk-alkaline lamprofyrar, alkaline lamprofyrar og ultramafiske lamprofyrar. Dei ...