Now showing items 1-1 of 1

  • Bjerka, Ida Steien (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne masteroppgaven er en fortsettelse av et nylig igangsatt overvåkningsprogram av Marthabreen på Svalbard. På grunn av kullutvinning i Svea, særlig den nye gruva i Lunckefjell godkjent i 2011, er det nødvendig å undersøke ...