Hide metadata

dc.date.accessioned2013-04-11T12:51:36Z
dc.date.available2013-04-11T12:51:36Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-01-28en_US
dc.identifier.citationChristensen, Elise Grimsrud. Fremstillinger av den Andre i en norsk-muslimsk kontekst. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32993
dc.description.abstractOppgavens tema er diskursen rundt den Andre i en norsk-muslimsk kontekst. Prosjektet drøfter hvordan en norsk-muslimsk organisasjon, Islamic Cultural Centre Norway (ICC), fremstiller ulike sosiale grupper og individer som befinner seg utenfor det muslimske fellesskapet ved å analysere organisasjonens moskélitteratur og nettsider. Hovedproblemstillingen er som følger: Hvordan fremstilles den Andre i en norsk-muslimsk kontekst, og hva influerer disse fremstillingene? Forskningsmaterialet fremstår som meget sammensatt, og opererer med ulike tilnærminger til den Andre. På den ene siden er materialet polemisk i sin form, og den Andre står i kollokasjon til negativt ladede begreper. Det konstrueres også ulike stereotypier basert på religion, kultur og kjønn. På den andre siden er materialet dialogrettet med vekt på mellommenneskelig relasjonsbygging i form av synlighet, tilgjengelighet og dialogvirksomhet. Jeg har benyttet meg av diskursanalyse for å lete frem diskursen rundt den Andre. Diskursen fremstår som lagdelt. For å kaste lys over de ulike tilnærmingene til begrepet den Andre har jeg anvendt Edward Saids orientalismebegrep, samt det motsatte fenomenet oksidentalisme. For å belyse den kjønnede dimensjonen finner jeg Simone de Beauvoirs teori om det annet kjønn nyttig. Said og Beauvoirs bruk av begrepet klargjør dog ikke den dialogorienterte tilnærmingen som ICC også tenderer mot. Her har jeg hentet opp begrepet den Ander slik det forklares av Emmanuel Lévinas. Materialet alene, belyst av teoriene, kan vanskelig gi en fullgod forståelse av ICC sine valg hva gjelder tekstproduksjon. I tillegg til å være berørt av en langvarig gjensidig polemisk diskurs mellom Vesten og den muslimske verden, opererer ICC innenfor ulike rammer og er influert av sin kontekst. I den forbindelse har jeg hentet frem elementer som det koranske paradigmet, den ideologiske inspirasjonskilden Sayyid Abul a’la Mawdudi og det norske interreligiøse dialogarbeidet. I mitt arbeid med materialet mener jeg å kunne identifisere en endringsprosess i ICC sitt forhold til den Andre. Det kan virke som om organisasjonen har gått fra en identitetspolitisk holdning til en mer dialogorientert tilnærming til den Andre.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFremstillinger av den Andre i en norsk-muslimsk kontekst : En analyse av Islamic Cultural Centre Norways moskélitteratur og nettsideren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-04-10en_US
dc.creator.authorChristensen, Elise Grimsruden_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Christensen, Elise Grimsrud&rft.title=Fremstillinger av den Andre i en norsk-muslimsk kontekst&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24224en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo98835en_US
dc.contributor.supervisorOddbjørn Leirviken_US
dc.identifier.bibsys100391281en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32993/1/Endeligxversjonx5-2003.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata