Hide metadata

dc.date.accessioned2013-04-11T12:51:43Z
dc.date.available2013-04-11T12:51:43Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-13en_US
dc.identifier.citationDunstrøm, Kristin Cecilia Johanne. Dyden Transendens, en ny psykologisk forståelse av religiøsitet og spiritualitet?. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32970
dc.description.abstractPsykologien sin forståelse av og mål på religiøsitet og spiritualitet har endret seg ved å i økende grad inkludere indikatorer på psykisk helse. Positiv psykologi er en retning innen psykologien som presenterer sin berettigelse ut ifra behovet for et skifte innen psykologien fra et ensidig fokus på det patologiske ved mennesket til også å inkludere positive og friske sider ved mennesket. Under paraplyen positiv psykologi har Peterson og Seligman (2004) tilegnet seg dydsspråket og utviklet en klassifikasjon av dyder og moralske egenskaper med et der tilhørende måleinstrument. Denne klassifikasjonen inneholder 6 dyder som kommer til uttrykk ved til sammen 24 moralske egenskaper. En av disse 6 dydene er dyden Transendens. Målet for dette studiet er å undersøke 1) hvorvidt forståelsen av dyden Transendens representerer noe nytt i den utviklingen man kan se i psykologiens forhold til religiøsitet og spiritualitet og 2) undersøke hvorvidt de seks dydene generelt og dyden Transendens spesielt predikerer og/eller korrelerer med tilfredshet over eget liv. Analysene i dette studiet baserer seg på 316 besvarelser av en rekke spørreskjema innsamlet ved de ulike fakultetene ved Universitetet i Oslo høsten 2007 og våren 2008. Studien viser at dyder predikerer tilfredshet over eget liv, med dyden Humanitet og dyden Transendens som dydene med den sterkeste prediksjonsverdien. Denne studien viser at Peterson og Seligmans klassifikasjonen ikke representerer et skille i den rådende utviklingen i psykologiens forståelse av religiøsitet og spiritualitet. Implikasjoner av dette blir diskutert og behovet for tverrfaglige møteplasser mellom ulike fakultet og institutt vil bli berørt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDyden Transendens, en ny psykologisk forståelse av religiøsitet og spiritualitet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-04-10en_US
dc.creator.authorDunstrøm, Kristin Cecilia Johanneen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Dunstrøm, Kristin Cecilia Johanne&rft.title=Dyden Transendens, en ny psykologisk forståelse av religiøsitet og spiritualitet?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22573en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91747en_US
dc.contributor.supervisorKnut Ruyteren_US
dc.identifier.bibsys093848196en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32970/1/DydenxTransendensxxenxnyxpsykologiskxforstxelsexavxreligixsitetxogxspiritualitet.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata