Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:29:27Z
dc.date.available2013-03-12T13:29:27Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-12-08en_US
dc.identifier.citationStrandhagen, Inger Johanne. Unge sjiamuslimer i Oslo. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32961
dc.description.abstractDenne oppgaven er basert på kvalitative intervjuer med seks unge sjiamuslimer og feltarbeid i det sjiamuslimske miljøet i Oslo. Hovedproblemstillingen er: Hvordan tenker unge sjiamuslimer i Oslo rundt sentrale sider ved sin religiøse identitet, og på hvilken måte kan dette forstås i lys av teorier om transnasjonalitet og modernitet? Sentrale sider ved sjiamuslimsk identitet som jeg har valgt å fokusere på er: den sjiamuslimske historien, religiøse forbilder, forholdet til sunniislam, marja al-taqlid-institusjonen og ritualer. Disse temaene har jeg sett i forhold til teorier knyttet til transnasjonalitet og modernitet. Et viktig bakgrunnsteppe er hvordan muslimer i Norge blir knyttet opp til hendelser som involverer muslimer globalt, som har blitt særlig tydelig etter terrorangrepene 11. september. Et generelt trekk ved sjiamuslimene jeg kom i kontakt med, både de unge og andre, var at de var opptatt av å ta avstand til dominerende forestillinger om islam i Vesten. De var også opptatt av å distingvere seg fra wahhabiversjoner av islam, eksemplifisert som al-Qaida, taliban og den saudiarabiske staten. Isteden fremhever de at islam forstått på rett måte (dvs. i henhold til sjiatradisjonen), er en religion i harmoni med blant annet fred, frihet, likestilling, menneskerettigheter, demokrati og den norske velferdsstaten. De vektlegger slik sett de universelle og etiske aspektene ved religionen. Et viktig særtrekk ved sjiaislam er autoritetsstrukturen som sier at alle vanlige troende skal velge en av de øverste lærde, marja al-taqlid, og følge hans tolkninger av islamsk lov. Jeg har valgt å se på informantenes forhold til marjaen i sammenheng med individualiseringstendenser, som mange har fremhevet som et sentralt element ved vestlige muslimers religiøsitet. Alle informantene kan forstås i forhold til ulike teorier om individualisering i moderne samfunn. Individualisering kan imidlertid forstås ulikt; som vektlegging av personlig autonomi eller i betydningen autentisitet og inderliggjøring. Informantenes forhold til sin marja kan slik ses i lys av i hvilken grad de vektlegger den personlige autonomi eller det hierarkiske autoritetsforholdet. Uavhengig av dette fremhevet imidlertid alle marja-institusjonen som viktig innenfor sjiaislam og deres personlige forhold til religionen. Dette viser at individualisering ikke nødvendigvis betyr opposisjon til autoritet. Jeg har også sett informantenes syn på typiske sjiamuslimske ritualer i lys av modernitetsteori. En generell tendens er at de vektlegger budskapet i den sjiamuslimske historien framfor den rituelle gjenskapelsen av det som skjedde. Deres tilnærming minner slik sett mer om de lærdes intellektuelle forståelse, heller enn den tradisjonelle synet på forbønn innen sjiaislam.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleUnge sjiamuslimer i Oslo : om religiøs identitet, individualisering og forholdet til transnasjonal autoriteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-19en_US
dc.creator.authorStrandhagen, Inger Johanneen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Strandhagen, Inger Johanne&rft.title=Unge sjiamuslimer i Oslo&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21158en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo87811en_US
dc.contributor.supervisorOddbjørn Leirviken_US
dc.identifier.bibsys091793416en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32961/1/masteroppgaven.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata