Hide metadata

dc.date.accessioned2013-04-11T12:51:41Z
dc.date.available2013-04-11T12:51:41Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-11-20en_US
dc.identifier.citationLaundal, Kristine. Afrikansk pentekostalisme i Oslo. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32960
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven er en komparativ studie av to pentekostale menigheter i Oslo, med røtter i Afrika. De to kirkene har jeg valgt å kalle Global Church og African Church. Med utgangspunkt i eget feltarbeid gir jeg beskrivelser av de to menighetene og plasserer dem innenfor to ulike pentekostale retninger. Global Church ble stiftet i Norge for få år siden på bakgrunn av pastorens kall om å reise som misjonær til Skandinavia. Kirken har et ønske om å være internasjonal og drive global misjon. Global Church er verken knyttet til en nasjonalitet eller en større kirke. Jeg karakteriserer menigheten som ny-pentekostal blant annet på grunn av forkynnelsen om pengeoffer og åndelige krigføring. Senior-pastoren og majoriteten av medlemmene i kirken kommer fra samme afrikanske område. African Church er en klassisk pentekostale kirke som er nært knyttet til sin moderkirke i Afrika. Kirkens pastor er utsendt fra moderkirken for en femårs-periode. I tillegg til pastor er kirken organisert med eldsteråd, diakoner/diakonisser og arbeidere. Utfra beskrivelsene jeg gir av kirkene bruker jeg betegnelsen diasporakirke om African Church og begrepet transnasjonal i beskrivelsen av Global Church. Mitt hovedfokus i studien har vært kvinnene i de to menighetene og hvordan de relaterer seg til det ”afrikanske” i sin trosretning. Kvinnenes vurdering av sin rolle i kirken og i hjemmet danner grunnlaget for å forstå hvordan de står i krysningspunktet mellom sin afrikanske bakgrunn og det norske samfunnet de lever i. De bruker Bibelen for å forklare sine roller, men medgir samtidig at deres vurderinger ligger nærmere en afrikansk forståelse av kvinnens rolle. Kvinnemøtene i African Church er et fellesskap hvor kvinnene deler fra sine liv og gir hverandre råd. Kirken brukes som arena for opplæring i hvordan man skal være afrikansk, kristen kvinne i Norge, hvordan afrikanske normer skal bevares og hvordan forholdet mellom menn og kvinner best kan fungere. Begge kirkene har en funksjon som surrogatfamilie for sine medlemmer. Denne funksjonen kan være et resultat av å være tvunget til å bryte med sin familie, like mye som et ønske om å knytte familiære bånd i et fellesskap som gir gjenkjennelse i form av en felles identitet. Surrogatrollen bygger på slektsforestilingen, som deles av de troende. I tillegg innebærer det moderne et nytt familiesystem, hvor kjernefamilien står som øverste ideal. Case-kirkene forholder seg på forskjellige måter til sine afrikanske røtter. Mens Global Church legger liten vekt på medlemmenes afrikansk bakgrunn, bruker African Church den felles kulturen aktivt i møtene. Det har jeg blant annet vist gjennom kirkens forkynnelse om brudd med forfedre og ånder, og hvordan forbannelser tolkes og brytes.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleAfrikansk pentekostalisme i Oslo : En religionsantropologisk case-studie av kosmologi og kjønnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-04-10en_US
dc.creator.authorLaundal, Kristineen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Laundal, Kristine&rft.title=Afrikansk pentekostalisme i Oslo&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21156en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo87175en_US
dc.contributor.supervisorJone Salomonsenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32960/1/Helexoppgaven.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata