Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:29:23Z
dc.date.available2013-03-12T13:29:23Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-11-20en_US
dc.identifier.citationBongsted, Uwe Sander. Dialog og dybde. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32958
dc.description.abstractUndersøkelser viser synkende oppslutning om tradisjonelle kristne aktiviteter i Vesten, med færre som definerer seg som kristne. Samtidig opplever man en vekst i nyreligiøsitet. Begge disse fenomenene har blitt forsøkt forklart med henvisning til en generell subjektivisering av samfunnet, som spesielt har gjort seg gjeldende siden 1960-tallet. I oppgaven hevder jeg at en mer vesentlig indikator på forandringer i det religiøse landskapet i Vesten, er den økende interessen for og utbredelsen av kontemplativ spiritualitet. Jeg refererer forskning som viser at dette er en tendens som gjør seg gjeldende på tvers av religiøse skillelinjer, hvilket er en indikasjon på at fenomenet vil kunne få betydning også for interreligiøs dialog. I det nittende århundres USA vokste det fram en bevegelse ikke ulik våre dagers nyreligiøsitet, der det samlende fokus nettopp var en kontemplativ spiritualitet. Ettersom den omtalte subjektiviseringen i vår kultur av Charles Taylor spores tilbake til romantikken, danner denne forhistorien en interessant parallell til våre dager. Dette gir et utgangspunkt for å forstå den kontemplative spiritualitet som kulminasjonen av en bevegelse mot større subjektivitet, større innvendighet, større dybde. Det er min påstand at framtidens religionsteologi må integrere en nyansert mystikkforståelse for å være relevant i en tid da kontemplativ spiritualitet får stadig større utbredelse. Med utgangspunkt i mystikkteoretiske drøftinger tar jeg til orde for en "dekontekstualiserende" heller enn en "konstruktivistisk" forståelse av mystikk. Dette underbygges med eksempler fra nålevende autoriteter innen den kristne kontemplative tradisjon, samt representanter for andre kontemplative tradisjoner. Jeg viser hvordan eksisterende pluralistisk religionsteologi har problemer med å integrere en slik mystikkforståelse, hvilket skyldes en forpliktelse på en konstruktivistisk erkjennelsesteori. Til slutt presenteres derfor et alternativ som med utgangspunkt i Ken Wilbers integralteori, gjør den mystiske erfaring til selve det sentrale i religion og for møtet mellom religioner.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDialog og dybde : Kontemplativ spiritualitet som religionsteologisk utfordringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-07-29en_US
dc.creator.authorBongsted, Uwe Sanderen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bongsted, Uwe Sander&rft.title=Dialog og dybde&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21154en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo87153en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Notto R. Thelleen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32958/2/KRISx4302x-xMastergradsoppgavenxixkristendomsstudier.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata