Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:26:38Z
dc.date.available2013-03-12T13:26:38Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-05-07en_US
dc.identifier.citationOlsen, Anne Mari Strand. Nesteetikk og teknologi. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32934
dc.description.abstractTeknologien utfordrer ansvaret på ulike måter. Ikke minst utfordrer de ulike teknikkene ansvaret på den måten at vår makt har økt og gjelder ikke lenger bare i vår umiddelbare nærhet. I den tradisjonelle nesteetikken handler det om hvilken makt vi har til å vise oss som en neste overfor våre medmennesker. Men makten i teknisk handling strekker seg utover den mellommenneskelige felles tids- og romdimensjon som ligger i det konkrete møtet med et medmenneske. Hans Jonas mener derfor at nesteetikken i forbindelse med teknologi ikke holder mål. I våre tekniske handlinger er en slik tankegang irrelevant. Møtet finner ikke sted og våre handlinger får følger utover vår nære sfære. For å møte de nye utfordringene teknologien stiller oss overfor, ønsker Jonas et prinsipp som tar høyde for den maktens nye dimensjoner som ligger i all teknisk handling. Hans ansvarsprinsipp sier at vår første og største plikt er å bevare menneskeheten. Gjennom bruk av ny teknologi står vi i fare for å utradere alt fremtidig liv, og det er dette som må være fokus i en etikk for en teknologisk tid. Oppgavens hovedproblemstilling lyder som følger: Er nesteetikken i forbindelse med teknologi irrelevant, og er Jonas’ ansvarsprinsipp et bedre alternativ? Hvordan kan nesteetikken eventuelt møte de problemstillingene teknologien stiller oss overfor? Løgstrup utvider nesteetikken til ikke bare å gjelde i den nære sfære. Gjennom ideen om nesten og gjennom livsytringenes overgang til idé, forsøker han å komme i møte de nye utfordringene vi står overfor i forbindelse med teknologi. Kemp forsøker også, gjennom en narrativ teori og erindringen av den Andre, å løse de problemene etikken står overfor i en teknologisk tid uten fullstendig å avskrive den tradisjonelle etikken. Jonas, Løgstrup og Kemp argumenterer på ulike måter. Denne oppgaven innebærer derfor også en diskusjon om hvordan man kan begrunne ansvar og handling. Derfor er Sløk representert med sin teori om at vi ikke lenger kan snakke om normer i sin opprinnelige betydning. Normene har ikke lenger noe å bindes til, og kan derfor ikke gjøres allmenngyldige. Et gjennomgangstema i oppgaven er slik hvor etikken begynner. Begynner den i prinsippene, eller begynner den i våre liv med hverandre? Mehmet-saken er også et element i oppgaven. Den blir her brukt som et redskap for bedre å kaste lys over hvordan vår makt har endret seg, og for å få et innblikk i hvordan de ulike teoriene kan se ut i praksis.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleNesteetikk og teknologi : Belyst ut fra Jonas' ansvarsprinsipp, Løgstrups nesteetikk og Kemps teknologi-etikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-12-04en_US
dc.creator.authorOlsen, Anne Mari Stranden_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Olsen, Anne Mari Strand&rft.title=Nesteetikk og teknologi&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19550en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo74671en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Svein Aage Christoffersenen_US
dc.identifier.bibsys082843740en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32934/1/masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata