Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:29:53Z
dc.date.available2013-03-12T13:29:53Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-12en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32917
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet i et forsøk på å skape større forståelse i synet på seksualitet, og da primært homoseksualitet. Problemstillingen i oppgaven er om vi kan finne støtte for et liberalt syn på seksualitet, spesielt homoseksualitet, lik det mange har i dag. Oppgaven er avgrenset til skrifter fra antikken, Det gamle Testamentet og Det Nye Testamentet. Denne avgrensningen er viktig fordi jeg mener at disse tekstene på mange måter er grunnleggende for vårt eget menneskesyn. Oppgaven er bygd opp av 4 deler: Del 1 tar utgangspunkt i Hans Georg Gadamers teorier om hva som ligger til grunn for vår forståelse når vi leser Bibelske tekster eller annen litteratur. Jeg har da brukt Gadamers artikkel i boken Hermeneutisk lesebok fra 2001 av Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen (red.) ”Opphøyelsen av forståelsens historisitet til hermeneutisk Prinsipp” om hvordan vi forstår ting ut fra en forforståelse. Del 2 tar for seg Det gamle Testamentets og antikkens menneskesyn. Problemstillingen i denne delen er om man helt eller delvis kan gi Det gamle Testamentet respektive antikken skylden for å ha formidlet et negativt seksualsyn. Jeg har bl.a. tatt utgangspunkt i Vigdis Sogne-Møller sin bok fra 1999, Den greske drømmen om kvinnens overflødighet. Essays om myter og filosofi i antikkens Hellas. Jeg har også lagt til grunn boken Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken (2002) av Halvor Moxnes, Jostein Børtens og Dag Øistein Endsjø (Red.). Jeg har brukt artikler fra boken i flere av oppgavens deler. I del 3 har jeg sett nærmere på det tidlig kristne synet på seksualitet. Her står Paulus sine tekster sentralt. Spørsmål jeg her tar opp er hvorfor seksualitet innenfor kristendommen har blitt oppfattet som syndig? I denne delen har jeg i all hovedsak viet min interesse til den amerikanske religionsprofessoren Elaine Pagels sin bok fra 1989 ”Adam, Eve and the Serpent”. I del 4 har jeg bl.a. sett nærmere på de ulike tekstene i Bibelen som mange hevder omhandler homoseksualitet. Jeg har gjennom ulik litteratur forsøkt å klargjøre Paulus sitt syn på homoseksualitet. Avslutningsvis har jeg sett nærmere på hvordan den sørafrikanske forfatteren Paul Germond tolker Bibeltekstene i forhold til homofili i boken ”Aliens in the Household of God” fra 1997. Han har vært sterkt engasjert i den sørafrikanske samfunnsdebatten rundt homofili, og representerer etter min mening et moderne syn på tolkning av homoseksualitet i forhold til Bibelske tekster. Oppgaven er i utgangspunktet ikke en eksegetisk oppgave, men det vil være naturlig i en viss grad å ta stilling til den eksegese som presenteres i oppgavens materiale sammenlignet med min egen. Min metode utgår fra en historisk interesse når det gjelder tolkning og tilpasning av Bibelske tekster i forhold til den tid vi lever i.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTro og seksualitet : Bibelske tekster sin innflytelse på seksualiteten gjennom tideneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-07-29en_US
dc.creator.authorDahl, Jon Øysteinen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17609en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo59448en_US
dc.contributor.supervisorHalvor Moxnesen_US
dc.identifier.bibsys080237398en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32917/3/TroxogxseksualitetxavxJonxDahl.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata