Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:26:12Z
dc.date.available2013-03-12T13:26:12Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-09en_US
dc.identifier.citationNielsen, Jan Christian Kielland. "Han har tatt inn hos en syndig mann!". Spesialoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32915
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg hvordan en sosialkonstruktivistisk modell for stempling og avvik kan belyse nytestamentlige tekster. Hvilke elementer i tekstene kommer fram når vi forutsetter at de avvikere som Jesus møter ikke er avvikere i en objektiv virkelighet, men stemplet, definert og utstøtt av et sosialt system? De nytestamentlige forskerne Bruce J. Malina og Jerome H. Neyrey i boken ”Calling Jesus Names” satt sammen ulike sosialkonstruktivistiske modeller fra sosiologisk avviksteori til en todelt modell som skal belyse hvordan fortellingen om Jesu lidelse og oppstandelse kan leses som en stemplings- og avviksprosess. I oppgavens kjerne skal vi se hvordan Malina og Neyreys modell sammen med andre sentrale samfunnsvitenskapelige modeller for romersk Palestina kan belyse tre nytestamentlige tekster hvor Jesus møter avvikere; Markus 5,1-20 (”Mannen fra gravhulene”), Lukas 19,1-10 (”Sakkeus”) og Johannes 8,2-11 (”Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd”). Hvordan belyser modellen samspillet mellom avviker, et sosialt fellesskap og Jesus? Kan modellene belyse en sosial konstruksjon av menneskene i disse tekstene som ”besatt av en ond ånd”, ”en syndig mann” og ”slike kvinner som er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd”? Og hvordan forholder Jesus seg til stemplingen av disse som avvikere? I vurderingen av modellen brukes tre kriterier: Om modellen har et hensiktsmessig detaljnivå, om synliggjør en prosess og om den har interessante implikasjoner. På bakgrunn av denne vurderingen, vil modellen bli bekreftet, revidert eller forkastet. I oppgavens siste del diskuteres ulike generelle problematikker rundt anvendelsen av den reviderte modellen spesielt og samfunnsvitenskapelige modeller generelt på romersk Palestina. Hvilken hermeneutisk forståelse bør ligge til grunn for bruken a samfunnsvitenskapelige modeller på nytestamentlige tekster? Hvilke konsekvenser har den historiske avstanden fra sosiologien og samfunnsvitenskapens forskning i dag til et førmodene agrarsamfunn i romersk Palestina for 2000 år siden, og i hvilken grad kan middelhavsområdet behandles som en kulturell enhet i konstruksjonen og bruken av samfunnsvitenskapelige modeller? Må bruken av samfunnsvitenskapelige modeller på nytestamentlige tekster resultere i reduksjonisme og etnosentrisme i forhold til religiøse fenomener? Og hvilken problematikk møter vi ved mangel på empiri, både i konstruksjonen av modeller og i anvendelsen av dem? Selv om oppgaven ikke inneholder en eksplisitt kontekstualisering, er formålet ved bruken av Malina og Neyreys å modell å skape bevissthet rundt både stemplingsprosesser, avvikeres situasjon og hvordan vi kan forkynne et frigjørende evangelium for disse. Måtte denne oppgaven bli en inspirasjon og en fordring til et nytt møte med stemplede i vår egen kontekst.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Han har tatt inn hos en syndig mann!" : Sosiologisk stemplings- og avviksteori som verktøy i lesning av nytestamentlige teksteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-09-05en_US
dc.creator.authorNielsen, Jan Christian Kiellanden_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nielsen, Jan Christian Kielland&rft.title="Han har tatt inn hos en syndig mann!"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Spesialoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15742en_US
dc.type.documentSpesialoppgaveen_US
dc.identifier.duo59093en_US
dc.contributor.supervisorHalvor Moxnesen_US
dc.identifier.bibsys071240675en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32915/1/Nielsen_spesialavhandling.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata