Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:28:17Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-07en_US
dc.identifier.citationCselenyi, Camilla Palankay. "Bibelen er de fattiges bok". Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32913
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kritisk analyse av hvorledes to lærebokverk for KRL-faget fremstiller kristendommen. Læreboka er noe som alle skoleelever, samt deres lærere har å gjøre med hver dag. Elever omfatter i prinsippet aldersgruppen mellom 6 og 19 år, og det er altså egentlig kun en ganske kort periode av livet at læreboka spiller en viktig rolle. Men det er til gjengjeld en svært viktig fase av livet det er snakk om. Det er nettopp i denne alderen man blir sosialisert inn i samfunnet og lærer å bli en deltaker. I denne sosialiseringsprosessen spiller lærebøker en sentral rolle, fordi de i praksis er så mye brukt i undervisningen. Hovedproblemstillingen for denne oppgaven er hvordan kristendommen presenteres i de to lærebokseriene for KRL-faget på ungdomstrinnet Midt i vår tid, hverdag, verden fra Gyldendal Forlag og Under samme himmel fra Cappelen Forlag sett i et kritisk drøftende og sammenliknende perspektiv. Disse to lærebokseriene ble utgitt i henholdsvis 1997-9 og 2002- 3 og var de mest brukte i ungdomsskolene under den siste delen av læreplanregimet L97. Metodologisk foretas det her først og fremst en kritisk lesning av kristendomspresentasjonen i Gyldendals lærebokserie Midt i vår hverdag , Midt i vår tid og Midt i vår verden , og deretter en drøftelse og sammenligning av denne opp mot Cappelens serie Under samme himmel . Det er altså primært Gyldendals serie som legges til grunn for undersøkelse, mens kristendomspresentasjonen i Cappelens serie i neste omgang blir benyttet til å speile Gyldendals kristendomspresentasjon opp mot. Hovedperspektivene i undersøkelsen er den måten kristendommen som religion fremstilles gjennom læreboktekstens utforming, det språket som benyttes, tekstenes innhold med hensyn til faglighet og faktakunnskaper som presenteres, forholdet mellom lærebokas temapresentasjoner og faglæreplanens målsetninger, pedagogisk tilrettelegging i forhold til elevgruppen og ikke minst oppmerksomhet for normative karakteristikker og utsagn der tekstenes forfattere har latt et farget syn på ulike sider ved et tema komme til uttrykk. Disse hovedperspektivene på lærebøkenes kristendomspresentasjoner er da også de som videreføres i den påfølgende drøftings- og sammenligningsdelen. De sentrale kristendomstemaene i Gyldendals lærebokserie som det her foretas en sammenligning med Cappelens kristendomspresentasjon av er kristendommen og de andre religionene, bibelen og bibelfag, lutherdommen og Den norske kirken, kristendomshistorie, kristendommen og den moderne vitenskapen og de andre konfesjonene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Bibelen er de fattiges bok" : En kritisk lesning av kristendomsfremstillingen i bokserier i KRL-fageten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-02-25en_US
dc.creator.authorCselenyi, Camilla Palankayen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Cselenyi, Camilla Palankay&rft.title="Bibelen er de fattiges bok"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17589en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo58852en_US
dc.contributor.supervisorHallgeir Elstaden_US
dc.identifier.bibsys070836183en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32913/2/cselenyi-master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata