Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:30:03Z
dc.date.available2013-03-12T13:30:03Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-07en_US
dc.identifier.citationChristiansen, Nicholas. Forholdet mellom Guds skaperkraft og menneskets kreativitet. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32912
dc.description.abstractProblemstillingen I denne oppgaven vil jeg ved hjelp av lesning av Thomas Aquinas tekst Summa Contra Gentiles undersøke forholdet mellom Guds skaperkraft og menneskets kreativitet. Jeg vil se om menneskets handlinger speiler noe av sitt opphav; Gud, som skaper. Thomas Aquinas Thomas Aquinas levde fra 1224-1274 i middelalderens og skolastikkens Europa. Oppvokst i Italia og trådte inn i dominikanerordenen, han underviste og skrev filosofiske og teologiske verk i Paris, Roma og Napoli. Har hatt stor innflytelse på tenkning og teologi i sin ettertid. Adopterte Aristoteles begrepsverden men tilpasset den til en kristen virkelighetsoppfattning og formulerte en klar tanke om årsak og virkning, analogi og væren, spesielt tanken om eksistens som akt. Vinkling og fremgangsmåte Oppgavebesvarelsen består av innledning, drøftingsdel med begrepsanalyse, spesifikasjonsdel, en forholdsdel og en konklusjon. Innledningen fremlegger problemstilling, metode og Thomas Aquinas settes inn i et begrepshistorisk perspektiv i forhold til Aristoteles, her understrekes Thomas Aquinas originalitet i forhold til tanken om eksistens som akt. I oppgavens begrepsdel legger jeg vekt på å forklare og redegjøre for typiske begrep hos Thomas Aquinas, forholdet mellom årsak og virkning, essens, eksistens og væren, og det å skape. Begrepsapparat og Thomas’ forhold til Aristoteles vil ligge til grunn når jeg videre går inn på å se på forskjellene, og det spesifikke, mellom Guddommelig skapelse (skapelse i absolutt forstand) og menneskelig produksjon/skapelse (skapelse i kun billedlig forstand da Thomas Aquinas mener at å skape er kun forbeholdt Gud). Her vil det understrekes at forskjellene for skapelse og produksjon ligger i å være forskjellige med grunnlag i natur. Begrepsanalysen og forskjellene leder så over på forholdet mellom den guddommelige skapelse og den menneskelige produksjon. Her vil det fremgå hvordan den menneskelige natur og handling står i forhold til den guddommelige natur og handling, menneskenaturen bærer preg av dette. Konklusjon I konklusjonen velger jeg å trekke tråder for å se det som fremstår som viktig for forholdet mellom Guds skaperkraft og menneskets kreativitet. Dette mener jeg er begrepene natur, handling, produkt og kunst. Natur som det konstituerende for at et menneske er et menneske, med sitt opphav i Guds skapende handling. Handlingen som avhengig av den natur den utgår fra, mennesket har menneskelige handlinger. Handlingen er også utført med et mål for øye, for å virkeliggjøre sin egen natur. Mennesket produserer ting, produkter av den menneskelige handlingen, produkter som inngår enten i sfæren for virkeliggjøring eller det som er vakkert og uegennyttig. Kunst inngår i sfæren for det skjønne og uegennyttige, sier Thomas, dette kan sees som et bilde på Guds skapende handling i større grad enn andre produserte ting som kun er for naturens virkeliggjøring.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleForholdet mellom Guds skaperkraft og menneskets kreativitet : undersøkt i Thomas Aquinas tekst Summa Contra Gentilesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-07-29en_US
dc.creator.authorChristiansen, Nicholasen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Christiansen, Nicholas&rft.title=Forholdet mellom Guds skaperkraft og menneskets kreativitet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17582en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo58791en_US
dc.contributor.supervisorTarald Rasmussenen_US
dc.identifier.bibsys080239684en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32912/1/Christiansen_N.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata