Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:27:57Z
dc.date.available2013-03-12T13:27:57Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-11-14en_US
dc.identifier.citationNordbotn, Lars Eirik. Den frivillige funksjon. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32871
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne studien var en observasjon jeg gjorde under min praksis i Vår Frue kirke våren 2004. Nemlig at forholdet mellom de frivillige og gjestene var veldig fint, de så ut til å sette gjensidig pris på hverandre. Dette gjorde meg nysgjerrig, og jeg fikk lyst til å undersøke følgende problemstilling: Hva kan det komme av at gjestene verdsetter de frivillige i Vår Frue kirke i Trondheim? Jeg tok kontakt med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim og la frem mitt forskningsprosjekt som ble innvilget Jeg utarbeidet informasjonsskriv hvor jeg redegjorde for hva undersøkelsen gjaldt samt en samtykkeerklæring. Jeg utarbeidet en intervjuguide for gjestene og for de frivillige som jeg brukte under intervjuet. Jeg utformet søknad til Personvernombudet som ble innvilget. En ansvarlig ved Stiftelsen Kirkens Bymisjon opprettet førstekontakt med respondentene, tre frivillige og tre gjester som har det til felles at de deltar under Torsdagsmessen i Vår Frue kirke. Jeg gjennomførte intervju med respondentene og fikk skrevet ut intervjuet. Formålet med oppgaven var å få et innblikk i hva som særkjenner det de frivillige bringer inn i møte med gjestene. Gjerne også deres type kompetanse og i neste runde hva det er som eventuelt skiller denne kompetansen fra den som særkjenner de profesjonelle. Jeg valgte filosofen Hans-Georg Gadamer for å kaste lys over møte mellom frivillig og gjest. Av funn er det følgende to aspekter jeg vil fremheve. Det kan synes som om at de frivillige har en mer allmennmenneskelig måte å møte gjestene på enn de profesjonelle. De frivillige oppnår en mer umiddelbar og nær kontakt med gjestene. Det kan synes som om de frivillige bringer seg selv inn i møte med gjesten. Samtalen er verken preget av at de konfronterer hverandre eller snakker forbi hverandre. Når frivillig og gjester snakker med hverandre, bygges snarere et felles utgangspunkt ut fra det omtalte. Det andre aspektet er hvordan Gudstjenesten bidrar til å endre karakter på dette møte. Med den følge at de frivillige og prestene til forveksling blir lik de profesjonell i det offentlige hjelpeapparatet i møte med gjestene. Det kan synes som om de frivillige og prestene i forbindelse med gjennomføringen av Gudstjenesten får et mer instrumentelt og distansert forhold til gjestene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDen frivillige funksjon : - en studie av frivillige og gjester i Vår Frue Kirke i Trondheimen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-12-21en_US
dc.creator.authorNordbotn, Lars Eiriken_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nordbotn, Lars Eirik&rft.title=Den frivillige funksjon&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11454en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo32722en_US
dc.contributor.supervisorTrygve Wylleren_US
dc.identifier.bibsys052270408en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32871/1/32722.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata