Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:29:08Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-11-11en_US
dc.identifier.citationHenriksen, Marianne. Å bli same.. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32862
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar utgangspunkt i et feltarbeid utført på en urfolksfestival i Nord-Norge; Riddu Riđđu Festivála . ”Riddu Riđđu” er samisk for ”liten storm på kysten”, og gjenspeiler festivalens og samenes lange, krevende kamp mot fortidens fortrengninger av samiskhet. Festivalens formål er å synliggjøre en sjøsamisk identitet og kultur . ”Identitet” er et svært omdiskutert begrep som flere har forsøkt å definere, men hvor det så langt har ført til flere forskjellige forståelser. I stedet for å fastlåse meg til en identitetsdefinisjon vil jeg ha en løsere forståelse av begrepet ved å ”leke” med flere forskjellige identitetsforståelser. Jeg vil med andre ord la det være rom for flyt som vil innebære en utprøving hvor målet er uklart, men hvor noe kan skje. Festivalen har jeg tolket som et årsritual og derfor som en rituell prosess. Jeg vil bevege meg tematisk mellom tid og beretninger hvor beskrivelsene av festivalen er valgt og konstruert av meg. Beskrivelsene jeg gjengir er delt inn i kategorier som er analytiske tillegges derfor stor vekt. Jeg har sett på rituelle prosesser som fant sted på festivalen med antropologen Victor Turners prosessanalyse som det overordnede perspektivet. Festivalen består av flere rituelle rom som har forskjellige rammer i forhold til ”identitet”. Folk beveger seg fritt mellom disse rommene og velger selv hvilke rom de ønsker å oppsøke. Måten festivalens rituelle fremstilling beror på bygger sådan på en endringsprosess som skjer under en liminal fase. Det er dette endringsarbeidet jeg bygger oppgaven på. Min hovedmålsetning for oppgaven er å undersøke hvorvidt Riddu Riđđu Festivála bidrar med et fritt rituelt rom hvor utprøvelser av samisk identitet gjøres.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleÅ bli same. : En religionsvitenskapelig studie av Riddu Riđđu Festivála i et rituelt perspektiv.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-01-09en_US
dc.creator.authorHenriksen, Marianneen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Henriksen, Marianne&rft.title=Å bli same.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30095en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo141395en_US
dc.contributor.supervisorJone Salomonsenen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32862/1/Masteroppgave2011.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata