Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:29:29Z
dc.date.available2013-03-12T13:29:29Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-08-11en_US
dc.identifier.citationTuvik, Julie Elise. Afghan Religion in US Army Pre-Deployment Schooling . Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32856
dc.description.abstractDenne masteroppgaven setter søkelys på undervisningen som amerikanske soldater mottar før de blir stasjonert I Afghanistan. Lærer de noe om religion i landet de skal tjenestegjøre i? Hva lærer de? Afghanistan er et muslimsk land og nesten hele befolkningen er muslimer. Islam er meget viktig på alle nivåer i det afghanske samfunnet; helt fra familien og opp til regjeringsnivå. Soldatene i den amerikanske hæren skal kunne samarbeide med både afghanske sivile og soldater. De snakker som regel ingen afghanske språk, og det er få afghanere som snakker engelsk. I tillegg kommer de amerikanske soldatene fra en helt annen kultur, og de fleste har en annen religion enn afghanerne. Dermed byr kommunikasjon mellom dem på store utfordringer for begge parter. Jeg har valgt å bruke kvalitativ metode og intervjue veteraner fra den amerikanske hæren for å få vite hvilken opplæring de fikk når det gjelder å møte islam og muslimer i Afghanistan. Veteranene har delt sine opplevelser fra undervisningen de fikk før de ble sendt til Afghanistan med meg. Vi har også snakket om erfaringene de gjorde seg i Afghanistan. Hvilke utfordringer møtte de der? Vil de si opplæringen deres var til stor hjelp i møte med afghanere og deres religion og kultur? Hvis nei, hvordan ville de forandret opplæringen? Og hvilke inntrykk sitter de igjen med idag fra Afghanistan og av islam? I oppgaven har jeg også inkludert et bakgrunnskapittel som sammenligner religion i USA og Afghanistan i store trekk. Forholdet mellom religion og politikk er sentralt. Jeg ser særlig på områder hvor religion og religiøs praksis er svært ulik, og sier litt om hvorfor jeg tror det er stor sannsynlighet for at amerikanere og afghanere kan ha problemer med å forstå hverandre. Flere ganger i oppgaven nevner jeg også begrepet ”religious literacy”, som handler om hvor mye kunnskap man har om religioner. USA er et land hvor det ikke undervises i religion i offentlige skoler, og hva amerikanere vet om religion er derfor ofte begrenset. Jeg ser litt på hvilke holdninger amerikanere kan ha til islam, og spør spørsmålet om hvordan 9/11 har påvirket amerikanere og deres forståelse av islam. Oppgaven tar dermed for seg mange av utfordringene ved å sende amerikanske soldater, som ikke kan afghanske språk og som i utgangspunktet kanskje ikke vet mye om islam, til Afghanistan. Den ser også på hvordan soldatenes kunnskap om, og holdninger til, afghanere og Islam forandrer seg etter deres opphold i Afghanistan.nor
dc.language.isoengen_US
dc.titleAfghan Religion in US Army Pre-Deployment Schooling : And the Meeting between US Soldiers and Afghans in Waren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-10-05en_US
dc.creator.authorTuvik, Julie Eliseen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tuvik, Julie Elise&rft.title=Afghan Religion in US Army Pre-Deployment Schooling &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29495en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo133595en_US
dc.contributor.supervisorHelge Årsheim, Jone Salomonsenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32856/1/Tuvik-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata