Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:26:48Z
dc.date.available2013-03-12T13:26:48Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-11en_US
dc.identifier.citationOttesen, Marte Hovda. Bibelbruk i norske ungdomsteologiske publikasjoner i lys av trosopplæringsreformens læringsdiskurser . Spesialoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32844
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg forsøkt å gjøre en samlesing av ungdomsteologiske diskurser rundt Bibel og bibelbruk og bærende læringsdiskurser i trosopplæringsreformen. Jeg har analysert de ungdomsteologiske publikasjonene ”En helt overkommelig Bibel”, ”En helt overkommelig disippel”, ”Kan tru praktiserast” og ”Med kjønna briller: bibellesing med konfirmantar”. Jeg har lest disse opp mot de rådende læringsdiskursene i trosopplæringsreformen, sosiokulturell læringsteori og dobbelkretslæring. Jeg har stilt spørsmålene hvorfor og hvordan fastholdes Bibelen som sentralt lærestoff i ungdomsteologien? Jeg har så, ved å bruke elementer fra diskursanalyse, prøvd å undersøke på hvilke måter det er greit eller ikke greit å snakke om og bruke Bibelen på i ulike kontekster og tolkningsfellesskap, og hvilke underliggende ”sannheter” om for eksempel samfunn og kjønnsroller man kan lese ut av dette, hvilke grenser kan dette eventuelt sette opp for det en kan tenke og gjøre, og hvem får være med å definere det som blir fremstilt som sannheter? Alle forfatterne har det jeg vil kalle en bred forståelse av læring og ser ikke på læring bare som kognitiv basert ”tradisjonell” læringsteori. Men inngangen til hvorfor og hvordan en bruker Bibelen er ulik, og skillet er særlig tydelig på om en lar sosiokulturell pedagogikk og dobbelkretslæring også få rom på innholdssiden i det teologiske arbeidet med bruken av Bibelen. Jeg argumenterer for at en bevissthet rundt konsekvensene av den sosiokulturelle læringsforståelsen og dobbelkretslæringen som preger trosopplæringsreformens ideologi er avgjørende for å utvikle god ungdomsteologi. Det er perspektiver som åpner for å utvide tolkningsfellesskapene og lar ungdommens egne erfaringer være med å prege teologien.nor
dc.description.abstractIn this paper I have looked at discourses about the Bible in Norwegian Youth Ministry, and linked it to learning discourses in “Trosopplæringsreformen” – the reform for church education in the Church of Norway. I have analyzed four publications from Youth Ministry. I have asked the questions, why and how is the Bible used in norwegian Youth Ministry, and by using elements from discourse analysis have I tried to find out in which ways it is okey or not to talk about and use the Bible in different contexts and interpretation communities. Who is allowed to participate in this interpreting and which limitations can that constitute. All the authors have what I will call a broad understanding of learning, and learning is not just based on traditional theories of learning. But answers to why and how the Bible is used is different, and explicitly marked if the authors use socio cultural theory and double loop learning in the content in the theological work with the Bible. I argue that an awareness about the consequences of the learning discourses that is used in ”Trosopplæringsreformen” is of great value with developing good Youth Ministry. It is perspectives that expands the interpretation communities and let the youth’s experiences characterize the theology.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleBibelbruk i norske ungdomsteologiske publikasjoner i lys av trosopplæringsreformens læringsdiskurseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-10-20en_US
dc.creator.authorOttesen, Marte Hovdaen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ottesen, Marte Hovda&rft.title=Bibelbruk i norske ungdomsteologiske publikasjoner i lys av trosopplæringsreformens læringsdiskurser &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Spesialoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27951en_US
dc.type.documentSpesialoppgaveen_US
dc.identifier.duo121035en_US
dc.contributor.supervisorBirgitte Lerheimen_US
dc.identifier.bibsys11464635xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32844/2/ottesen_fordypningsoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata