Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:29:41Z
dc.date.available2013-03-12T13:29:41Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2011-01-18en_US
dc.identifier.citationJakobsen, Lillian Synnøve. Fokynnelsens plass i Frelsesarmeens sosialtjeneste. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32836
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgave starter med en informasjon om opprettelsen av Frelsesarmeens gatehospital som er et lavterskel tilbud for rusavhengige med store og sammensatte helseplager. Institusjonens verdigrunnlag bygger på Frelsesarmeens grunnleggende idé om å sette omsorg for hele mennesket i sentrum hvor respekten for enkeltmenneskets integritet er en helt selvfølgelig verdi i Frelsesarmeens virksomhet. Tema for oppgaven omhandler forkynnelsens plass i Frelsesarmeens Sosialtjeneste hvor jeg bruker Gatehospitalet som case. Frelsesarmeen ser på forkynnelse og sosialt arbeid som to sider av samme sak. Hovedmålet med det de gjør sies å være å føre til menneskets frelse. Hensikten med oppgaven har vært å undersøke hvordan Frelsesarmeens verdigrunnlag kommer til uttrykk i den faktiske virksomheten og hvordan institusjonenes verdigrunnlag kommer til uttrykk i den sosiale praksisen på Gatehospitalet. Mitt fokus i denne oppgaven har vært å undersøke hvordan den åndelige omsorgen blir ivaretatt i Frelsesarmeens sosialtjeneste hvor jeg har brukt Gatehospitalet som case. I oppgaven bruker jeg kvalitativ metode hvor jeg intervjuer ulike kategorier av ansatte, hvor ansatte er trukket ut fra ansettelsesforhold, og ut fra stillingen med ønske om representativitet i forhold til hvilket nivå i organisasjonen de er ansatt. Utvalget av pasienter er trukket ut fra de som er pasienter på Gatehospitalet på det tidspunktet jeg foretok intervjuene. De opplysningene jeg har samlet inn omfattet tilbud om andakter og kapellantjenesten ved institusjonen, og om det har noen betydning for den enkelte. Ansatte fikk i tillegg spørsmål knyttet til Frelsesarmeens verdigrunnlag, og hvordan det kommer til uttrykk i deres faktiske virksomhet. I analysen av det innsamlede materialet har jeg trukket ut viktige funn som jeg har analysert og drøftet i lys av et etisk perspektiv hvor mine hovedkilder for å belyse etikken er teolog og filosof Knud E. Løgstrup (1905-1981) og filosof Hans Skjervheim (1926-1989). Begge var opptatt av det relasjonelle og hvordan man kan unngå å objektivere mennesker og derigjennom bevare Den andres subjektivitet. Utgangspunktet for undersøkelsen var å se om enkeltmenneskes integritet blir ivaretatt i en organisasjon som har et så klart hovedmål med sin virksomhet, hvor jeg stilte meg spørsmålet om det kunne føre til en tvetydig omsorg. Undersøkelsen viser at forkynnelsen har sin plass på Gatehospitalet. Ut fra hva de fleste pasientene gir uttrykk for så settes det pris på kapellantjenesten. Undersøkelsen viser også at pasientene får være ”herrer i eget liv” sett i Løgstrups perspektiv. Konklusjonen blir at Frelsesarmeen gir omsorg for hele mennesket og slik jeg ser det så respekteres enkeltmenneskets integritet som for Frelsesarmeen er en viktig verdi.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFokynnelsens plass i Frelsesarmeens sosialtjeneste : Med Gatehospitalet som caseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-02-22en_US
dc.creator.authorJakobsen, Lillian Synnøveen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Jakobsen, Lillian Synnøve&rft.title=Fokynnelsens plass i Frelsesarmeens sosialtjeneste&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27052en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo111035en_US
dc.contributor.supervisorHallegeir Elstaden_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32836/2/Masteroppgavexixprofesjonsetikkxogxmenneskesyn.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata