Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:27:22Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-11-08en_US
dc.identifier.citationØistad, Ida Hellerud. Palestinske kristne på Vestbredden: sammensatt identitet i endring. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32819
dc.description.abstractDe palestinske kristne utgjør i dag i underkant av to prosent av den palestinske befolkningen på Vestbredden. En betydelig utvandring de siste årene har ført til at de kristne i dag er en liten minoritet i området. Samtidig utgjør de kristne i stor grad en ressurssterk gruppe i denne regionen. Som palestinsk kristen er man en del av en tradisjon som går helt tilbake til kristendommens begynnelse i nettopp dette området. Både religion, historie og tilknytning til denne regionen er viktige deler av de palestinske kristnes identitet. Samtidig opplever både kristne og muslimske palestinere store vanskeligheter grunnet den israelske okkupasjonen. Alle disse ulike faktorene gjør at de palestinske kristne har en spenningsfylt identitet med mange ulike elementer. Oppgaven bygger først og fremst på et feltarbeid som ble gjennomført på om lag to måneder i Betlehemsområdet. Feltarbeidet besto av intervju og observasjon, og jeg valgte å fokusere på palestinere som tilhører den ortodokse og den lutherske kirke. Som problemstilling stilte jeg spørsmålet: Hvordan oppfatter palestinske kristne sin identitet? Andre spørsmål knyttet til problemstillingen er: Medfører emigrasjonen og minoritetsaspektet en økt bevissthet rundt kristen identitet? Er det etniske eller kulturelle skillelinjer mellom kristne og muslimske palestinere? Materialet peker mot at de palestinske kristne på Vestbredden oppfatter seg som en del av det palestinske samfunnet, og deres religiøse identitet er like selvsagt som deres identitet som palestinere. De er bevisste sin identitet som religiøs minoritet, men er også opptatt av å fokusere på sin identitet som palestinere og som en del av det palestinske samfunnet. Selv om palestinske kristne bærer en del markører som kunne kvalifisere for å betegne dem som en etnisk gruppe, kan det synes at dette ikke er tilstrekkelig for å kunne si at de palestinske kristne utgjør en etnisk minoritet. Både felles språk, kultur, historie og det at de i dag lever under israelsk okkupasjon, knytter hele det palestinske samfunnet sammen. Samtidig er det en realitet at den kristne delen av befolkningen står i fare for å forsvinne fra De palestinske områdene, noe som gjør at tanker om fremtiden og det å overleve som en religiøs minoritet er viktig.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePalestinske kristne på Vestbredden: sammensatt identitet i endringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-01-06en_US
dc.creator.authorØistad, Ida Helleruden_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Øistad, Ida Hellerud&rft.title=Palestinske kristne på Vestbredden: sammensatt identitet i endring&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26622en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo107491en_US
dc.contributor.supervisorStig Ragnvald Frøyshoven_US
dc.rights.accessrightsopenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32819/1/MasteroppgavexIdaxH.xxistad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata