Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:29:55Z
dc.date.available2013-03-12T13:29:55Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-05en_US
dc.identifier.citationBjerke, Aksel Magnus. Bilder av Muhammad i den troendes sinn. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32806
dc.description.abstractDenne oppgaven er en undersøkelse av unge sunni-muslimers forestillinger og etterfølgelse av Profeten Muhammad. Informantene har alle tilknytning til fire ulike moskémiljøer i Oslo. For å sette deres beskrivelser av Muhammad i kontekst og samtidig få et innblikk i deres etterfølgelse, brukes teoretiske perspektiver om den implisitte biografi, livsfortellinger og den partikulære og essensielle etterfølgelse. Med fokus på den enkelte informants beretninger om Muhammad og den påvirkning hans eksempel har i deres hverdag, er oppgavens materiale basert på seks intervjuer med syv personer. En temabasert analytisk tilnærming er brukt for å belyse de generelle tendensene i materialet. Oppgaven belyser forholdet mellom tradisjon og konfesjon i dannelsen av bilder av Muhammad, og antyder at det også finnes et rom for den enkelte informants subjektive påvirkning på forestillingen om hvem Muhammad var. Det viser seg at det generelle intrykket av Muhammad er tydelig medkulturelt og preget av hans universelle moralske karakter. I drøftningen av etterfølgelsen av Profeten påpekes dynamikken mellom de to nevnte ulike former for etterfølgelse, betydningen av kjønn, samt forholdet mellom med- og motkulturelle utrykk for etterfølgelse av hans eksempel. Den enkelte informants forhold til Profeten er i stor grad preget av kjærlighet til den viktigste profeten i islam, og en takknemlighet til ham for det perfekte eksempelet til etterfølgelse han skapte gjennom hele sitt liv.nor
dc.description.abstractThis thesis is a study of young Sunni Muslim beliefs and succession of the Prophet Muhammad. The informants all belong to four different mosques in Oslo. To put their descriptions of Muhammad in context and also get a glimpse of their "imitatio Muhammadi", the theoretical perspectives used are: The construction of an implicit biography, life stories and the relationship between a particular and an essential interpretation of imitatio. Focusing on the individual informant's account of Muhammad and the influence of his example in their everyday lives, the empirical data used is a result of six interviews with seven muslims. An issue-based analytical approach is used to illustrate the general tendencies in the material. The thesis highlights the relationship between tradition and denomination in the formation of images of Muhammad, and suggests that there is room for the individual believer's subjective influence on the notion of who Muhammad was. It turns out that the overall impression of Muhammad is not counter-cultural in relation to the "normative values" of Norwegian society, but rather focuses on his universal moral character. In discussing the idividuals imitatio of the Prophet, a dynamic is pointed out between the two aforementioned forms of succession: The particular and the essential. The importance of gender, and the relationship between going with or counter to society in the following of Muhammads example, is also discussed. Each informant relationship to the Prophet is largely characterized by love of the most important Prophet of Islam, and an appreciation to him for the perfect example to emulate, he created throughout his life.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleBilder av Muhammad i den troendes sinn : Takknemlighet og etterfølgelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-06-21en_US
dc.creator.authorBjerke, Aksel Magnusen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bjerke, Aksel Magnus&rft.title=Bilder av Muhammad i den troendes sinn&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24965en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102208en_US
dc.contributor.supervisorOddbjørn B. Leirviken_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32806/1/MasterAkselMBjerkexVersjonx2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata