Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:26:12Z
dc.date.available2013-03-12T13:26:12Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-04en_US
dc.identifier.citationKristensen, Adrianne. "Sint muslimsk ungdom". Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32801
dc.description.abstractGaza-demonstrasjonene vinteren 2009 har lagt grunnlaget for en ny og stor debatt i Norge. En debatt som med all sannsynlighet har blitt forsterket med karikatur-demonstrasjonen vinteren 2010. Oppblomstringen av begrepet ”radikal islam” knyttet til norsk-muslimsk ungdom og et ”norsk” verdifellesskap er tre sentrale og mye omdiskuterte trekk i den norske konteksten. Debatten er likevel ikke ny i seg selv. I kjølvannet av terrorangrepene på New York og Washington 11.september 2001 har en global diskurs i ”krigen mot terror” vokst frem. Frykten for en ”islamistisk erobring” påført av radikal islam gjennom en ekspansiv radikalisering av europeisk muslimsk ungdom har resultert i en stor transnasjonal debatt, hvor initiativer til tiltak mot ”trusselen” har blitt satt i verk, herunder å lokalisere radikaliseringen i det europeiske samfunnet. Denne masteroppgaven handler om hvilke representasjoner av begrepet ”radikal islam” som har preget debatten i overføringen fra en global til en lokal kontekst, samt hvordan et utvalg av norsk-muslimsk ungdom i Oslo selv reflekterer over den sosiale virkeligheten som de lever i, og på hvilken måte begrepet ”radikal islam” preger deres forståelse av denne. Spørsmålene blir besvart gjennom en begrepshistorisk, medievitenskapelig og diskursteoretisk analyse av begrepet ”radikal islam” og en kvalitativ intervjuundersøkelse blant norsk-muslimsk ungdom i Oslo. Oppgaven viser at ”radikal islam”-begrepet etter det siste årets offentlige islamdebatt blir ladet og forsterket gjennom en pågående politisering av motbegreper så vel som relaterte begreper, som i kraft av sin styrke gir begrepet en symbolsk makt som beskrivende for islams ansikt i dagens Norge. Språket som brukes tenderer til å reflektere de negative og problematiske sidene ved den konteksten de oppstår i, der ”sint norsk-muslimsk ungdom” delvis blir synonym med det farlige og delvis anses som en motstas til et ”norsk” verdifellesskap. I tillegg konfronteres vi med de-kontekstualisering, religionsessensialisme, misforståelser og diskurser som legitimerer truslene, frykten og ”det farlige” som noen beskrivende trekk for islams ansikt i dag. Resepsjonen blant den norske muslimske ungdommen bekrefter at begrepet ”radikal islam” har forskjellig grad av konsekvenser for ungdommens virkelighetsforståelse av og kommunikasjon med det norske samfunnet. Dermed gir denne masteroppgaven noen eksempler og knagger å henge virkningen av den offentlige debatten på, og forhåpentligvis vil det bidra til å gi ny kunnskap om hvor mye makt, styrke og påvirkning språket kan ha i konstruksjonen av tillit og mistillit mellom borgerne i et samfunn.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Sint muslimsk ungdom" : Representasjoner og resepsjon av begrepet "radikal islam" i global og lokal konteksten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-10-28en_US
dc.creator.authorKristensen, Adrianneen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kristensen, Adrianne&rft.title="Sint muslimsk ungdom"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24960en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102177en_US
dc.contributor.supervisorOddbjørn Leirviken_US
dc.identifier.bibsys114710082en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32801/1/Masteroppgave_AdriannexKristensen_Vxrenx2010.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata