Hide metadata

dc.date.accessioned2013-04-11T12:51:40Z
dc.date.available2013-04-11T12:51:40Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-03en_US
dc.identifier.citationNilsen, Kari Charlotte Stokke. Imamens rolle i norske aviser. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32799
dc.description.abstractHvilken rolle spiller imamen i norske aviser? Gjennom kvantitativ innholdsanalyse har jeg påvist en kraftig økning i antallet saker der ordet imam brukes i Aftenposten, VG og Dagbladet ved å se på årene 1988, 1998 og 2008. I materialet er det overvekt av saker med problematiske tema og negativ vinkling. Det er ingen eksplosjon i bruken av imamen som kilde i perioden. Det er, særlig i 2008, andre enn imamen som uttaler seg på moskeenes vegne. Bruken av ordet imam kan imidlertid fungere som et retorisk grep ved at imam har en del konnotasjoner knyttet til seg. For å forstå hvordan samspillet mellom de to rollene imam og journalist har utviklet seg, har jeg intervjuet sentrale imamer og journalister. Her kommer det fram at imamen som journalistisk kilde var mer relevant i tidlige faser av moskéetableringen. Framveksten av talspersonrollen, et mer profesjonelt Islamsk Råd og flere samfunnsdebattanter har dels erstattet imamene. Ved bruk av teorier om medialisering av religion har jeg også vist at enkelte moskeer gjennom profesjonaliseringstrekk kan sies å ha gjennomgått medialiseringsprosesser. Utviklingen av imamens rolle må forstås i lys av dette, blant annet ved at imamen beskyttes av moskeene.nor
dc.description.abstractWhich role does the imam play in Norwegian print newspapers? Through a quantitative content analysis I have been able to prove a significant increase in the use of the word imam in Aftenposten, VG and Dagbladet through analyzing article production in 1988, 1998 and 2008. The analysis shows a majority of articles dealing with problematic subjects with negative anglings. In the same period, however, there is no explosion in the use of the imam as a source as such. It is, especially in 2008, a trend that others than the imam make statements on behalf of the mosques. The word imam can nevertheless be used as a rhetorical tool, considering that it produces certain connotations. I have interviewed key imams and journalists to understand how the interplay between the two roles has developed. The interviews have revealed that the imam as a journalistic source was more relevant at the early stage of the establishment of mosques. The emergence of spokespersons, a more professional "Islamsk Råd" and more active Muslim partakers in the public debate have somewhat crowded out the imam. Using theories of mediatization of religion I have shown that some mosques, through different traits of professionalization, can be referred to as having gone through a process of mediatization. The development of the role of the imam must be understood in the light of the latter, including the mosque's protection of the imam.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleImamens rolle i norske aviser : Endringer etter etablering av moskeer i Oslo, med vekt på årene 1988, 1998 og 2008en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-04-10en_US
dc.creator.authorNilsen, Kari Charlotte Stokkeen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nilsen, Kari Charlotte Stokke&rft.title=Imamens rolle i norske aviser&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24958en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102145en_US
dc.contributor.supervisorKnut Lundbyen_US
dc.identifier.bibsys10200840xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32799/2/Stokke_Nilsen_DUO.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata