Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:25:24Z
dc.date.available2013-03-12T13:25:24Z
dc.date.issued2001en_US
dc.date.submitted2002-12-02en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32782
dc.description.abstractFNs klimapanel (IPCC) ferdigstilte i 2001 sin tredje hovedrapport. En sentral konklusjon er at vi kan vente fortsatte klimaendringer de nærmeste tiårene selv hvis det gjøres en betydelig innsats for å begrense utslippene av klimagasser. Derfor er beredskap for og tilpasning til klimaendringer en nødvendig strategi ved siden av tiltak mot utslippene. Som et utgangspunkt for statsforvaltningens arbeid med dette har Miljøverndepartementet bedt CICERO Senter for klimaforskning skrive denne korte utredningen om konsekvenser av klimaendringer i Norge. Hovedkonklusjonene er:•Tilpasning til klimaendringer blir nødvendig•Betydelige konsekvenser ventes for flere viktige sektorer i Norge•Forvaltningen bør nå vurdere behov for tilpasning til forventede klimaendringer i sine sektorer•I dette arbeidet trengs mer kunnskap om konsekvensene av klimaendringer.nor
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofPolicy note / CICERO - Senter for klimaforskning http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3647en_US
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-3647
dc.subjectklimaendringerklimaendringen_US
dc.subjectkonsekvenseravklimaendringeren_US
dc.titleKlimaet er i endring!en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.date.updated2003-08-13en_US
dc.creator.authorAlfsen, Knut H.en_US
dc.subject.nsiVDP::200en_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-4416en_US
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.duo7670en_US
dc.identifier.bibsys022909648en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32782/1/1457.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata