Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:24:59Z
dc.date.available2013-03-12T13:24:59Z
dc.date.issued1998en_US
dc.date.submitted2003-07-11en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32723
dc.description.abstractDenne rapporten vurderer konsekvensene av Kyoto-protokollen for prosjekter om såkalt felles gjennomføring (FG, på engelsk: Joint Implementation – JI). Dette er prosjekter der aktører fra ett land finansierer tiltak som gir reduserte utslipp av klimagasser i et annet land (vertslandet). Investoren kan bruke den oppnådde reduksjonen (den såkalte "kreditt") for å oppfylle sin klimaforpliktelse. I Kyoto-protokollen åpnes det for at disse reduksjonene kan godskrives klimaregnskapet til landet som finansierer prosjektet. Denne rapporten presenterer kort noen forskjellige hovedtyper av slike prosjekter, gir et overblikk over dagens priser på FG-prosjekter og de viktigste kategorier av vertsland. Rapporten bestreber seg på å gi et totalbilde av FG og rammeverket rundt FG. Det har ikke vært formålet å foreta en detaljert utredning av enkeltprosjekter. FG-prosjekter er kort beskrevet bare i de tilfeller hvor tilstrekkelig informasjon har vært tilgjengelig og hvor prosjektene synes representative og interessante. Rapporten bygger på materiale som er laget på oppdrag for Industrikraft Midt-Norge.nor
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofReport / CICERO - Senter for klimaforskning http://urn.nb.no/URN:NBN:no-3645en_US
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-3645
dc.subjectklimaavtalermiljøvernjointimplementationen_US
dc.subjectKyotoProtocolen_US
dc.titleMuligheter og betingelser for felles gjennomføring etter Kyotoen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.date.updated2012-09-14en_US
dc.creator.authorRingius, Lasseen_US
dc.creator.authorNæss, Lars Ottoen_US
dc.creator.authorTorvanger, Asbjørnen_US
dc.subject.nsiVDP::200en_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-5835en_US
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.duo12377en_US
dc.identifier.bibsys03125280xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32723/1/101.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata