Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:23:02Z
dc.date.available2013-03-12T13:23:02Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-21en_US
dc.identifier.citationAnderberg, Linn Olesen. Begrepsforståelse i samfunnsfag. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32590
dc.description.abstractMasteroppgaven handler om elevers begrepsforståelse og skriving i fag under åpen bok-betingelser. Analysematerialet er elevbesvarelser samlet inn i en 2. klasse på videregående skole som har valgt fordypning i programfaget sosiologi og sosialantropologi. Oppgavens problemstilling er knyttet til spørsmålet om man på tross av åpen bok-betingelser, kan vurdere begrepsforståelse i besvarelsene. I så fall er det interessant å spørre seg om hva slags læring som ligger til grunn for forståelsen. Oppgavens problemstilling: Hvilken forståelse viser ulike elever av begrepet sosialt system i en åpen bok-oppgave? For å besvare problemstillingen tok jeg utgangspunkt i elevenes besvarelser der de hadde analysert skolen som sosialt system. Som det går frem av kapittel 4.0 Empiri, svarte jeg på problemstillingen gjennom en innholdsanalytisk tilnærming til elevbesvarelsene. Alle elevbesvarelsene er tatt med i analysearbeidet, men jeg valgte ut fire av besvarelsene som jeg gikk nærmere inn på. Disse kalte jeg case-elevene. I analysen presenteres først et lite sammendrag av hva som står om de aktuelle begrepene i elevenes lærebok, deretter summeres tendenser i klassen (med fokus på forståelse av begreper) med påfølgende konkrete eksempler på tendensene og tilslutt finnes en helhetlig vurdering av case-tekstene hvor jeg vurderer forhold som går på forståelse samt selvstendighet i forhold til hva slags læring som kan ligge bak. Tilslutt har jeg forsøkt å plassere elevene på en skala som gir mulighet for noen didaktiske implikasjoner. Mitt ønske var å undersøke ulike elevers forståelse av begrepet sosialt system i en åpen bok-oppgave. Måten jeg valgte å gå frem på var å undersøke hvor godt elevene forstod fem sentrale begreper som inngår i forståelsen av begrepet sosialt system. Gjennom å studere elevbesvarelsene, case-elevene ekstra grundig, fant jeg at elevene forstod noen begreper bedre enn andre. Norm og rolle var blant de begrepene som elevene både brukte hyppig og forstod godt. Sanksjon ble bare brukt av få, men til gjengjeld viste flere elever forståelse for begrepet ved å benytte synonymer. De begrepene som elevene viste dårligst forståelse av var struktur og funksjon. Jeg så et mønster komme til syne i forhold til forståelsen av de ulike begrepene. Det kan virke som at elevene har bedre forståelse for norm og rolle fordi disse i større grad er en del av dagligspråket enn de resterende; sanksjon, struktur og funksjon. Sanksjon var det kun få som benyttet, men likevel mange som viste forståelse av gjennom å bruke synonymer som straff og konsekvens. Vanskeligere er det med begrepene struktur og funksjon som nok oppfattes som mer diffuse og lengre unna dagligspråket. Man kan kanskje si at elever har lettere for å lære seg begreper de har assosiasjoner til eller kan identifisere seg med. Det kom også tydelig frem i analysen at elevene syntes det var vanskelig å holde skolen som institusjon, og sosialt system som abstrakt begrep i fra hverandre. Da jeg forsøksvis plasserte case-elevene på en skala med to ytterpunkter, var intensjonen bak dette å synliggjøre noen didaktiske implikasjoner knyttet til det å gi elever en åpen bok-oppgave. Jeg kom frem til at det er flere spørsmål man som lærer bør reflektere over før man deler ut en slik oppgave. Ikke bare bør man reflektere over hva målsetningen er, men også tenke nøye igjennom hva som kreves ferdighets- og kunnskapsmessig av elevene. Disse funnene kan virke bevisstgjørende på en lærer i forhold til planlegging av undervisning.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBegrepsforståelse i samfunnsfag : et case fra en klasse i videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-15en_US
dc.creator.authorAnderberg, Linn Olesenen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Anderberg, Linn Olesen&rft.title=Begrepsforståelse i samfunnsfag&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22868en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92104en_US
dc.contributor.supervisorFrøydis Hertzberg, Trond Solhaugen_US
dc.identifier.bibsys093526636en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32590/1/MasteroppgavexxLinnxOlesenxAnderberg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata