Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:22:49Z
dc.date.available2013-03-12T13:22:49Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-24en_US
dc.identifier.citationRøsæg, Nina. Gjennom elevens øyne. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32565
dc.description.abstractOppgaven tar for seg dagens (2011) RLE-fag i et elevperspektiv. Oppgaven har til hensikt å vise hvilke holdninger dagens syvendeklassinger har til skolefaget RLE og hvordan disse holdningene kan settes i sammenheng med tidligere studier og fagets historie. Oppgaven benytter en faghistorisk forståelsesramme for å se nærmere på debattene rundt datidens KRL-fag i kjølvannet av L’97 i den teoretiske delen. Den empiriske undersøkelsen er gjennomført som en følge av at det eksisterer lite empirisk materiale som omhandler holdninger til RLE-faget fra et elevperspektiv. Hensikten med oppgaven er derfor å tydeliggjøre faget gjennom et elevperspektiv. Oppgavens teoretiske kilder er flere. Einar Næss’ bok om norsk skolehistorie danner mye av grunnlaget for den faghistoriske forståelsesrammen. Den andre delen av det teoretiske tilfanget dreier seg rundt tidligere forskning på området. Av tidligere forskning er her arbeider av Geir Skeie og Marie von der Lippe, masteroppgaven til Leiv Andre Trøhaugen, samt Stortingsmelding 32:2000-2001 trukket frem. Oppgaven bygger på en kvalitativ studie som baserer seg på intervjuer ved hjelp av fokusgrupper. Intervjuene er gjennomført på to skoler med henholdsvis 13 elever ved hver skole. Utvalget av skolene er gjort med formål om å få et bredt spekter av informanter. De to skolene som er representert i studien stammer fra to ulike Østlandsområder. Den ene skolen ligger i et nærmiljø som er preget av at et flertall av befolkningen har religiøs og kulturell minoritetsbakgrunn. Den andre skolen ligger i et nærmiljø som er preget av en mer sekulær befolkning slik tendensen generelt på Østlandet er regnet for å være. Dataene som undersøkes er transkriberte intervjusvar fra elevene som er intervjuet ved de to skolene. Intervjuene danner på denne måten hovedbasis for det empiriske materialet i oppgaven. Videre, er det forsøkt å sette det empiriske arbeidet i sammenheng med de resultater som foreligger fra tidligere forskning om elevholdninger til RLE-faget. Oppgaven undersøker hvorvidt debatten i kjølvannet av L’97s KRL-fag stemmer overens med de elevholdninger man i dag kan finne til RLE-faget. Elevene er intervjuet i grupper på fire og fire og har besvart åpne spørsmål som for eksempel: ”fortell om en RLE-time du likte svært godt eller likte svært dårlig”. Resultatene fra undersøkelsen er i oppgaven delt inn i tre hovedtemaer: lærerens rolle, fagets betydning og mangfold. Hovedtendensen kan sies å være at elevene viser positive holdninger til RLE-faget knappe 14 år etter at religion som fellesfag ble innført i norsk skole. Elevene ved begge skoler peker også på mangfold i forhold til elevers religiøse og kulturelle opphav, som en ressurs i klasserommet. Et interessant funn er at elever både fra et typisk minoritetsmiljø og fra et såkalt sekulært nærmiljø deler denne oppfattelsen. ”Gjennom elevens øyne” ser et fag som har vært tema for flere skolepolitiske diskusjoner de siste ti til femten år fra et elevperspektiv. Historikk, tidligere forskning og empirisk materiale danner sammen grunnlaget for å kunne si noe om elevholdningene vi i dag finner til faget RLE.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleGjennom elevens øyne : en studie av norske syvendeklassingers holdninger til skolefaget RLEen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-04en_US
dc.creator.authorRøsæg, Ninaen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Røsæg, Nina&rft.title=Gjennom elevens øyne&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29274en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo124555en_US
dc.contributor.supervisorJon Magne Vestølen_US
dc.identifier.bibsys114761833en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32565/1/RxsxgxxNinaxMasteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata