Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:22:26Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-02en_US
dc.identifier.citationKvalheim, Anne. Å få den andre til å fly. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32509
dc.description.abstract1. Problemstilling: Hvordan opplever voksne pasienter i poliklinikk i psykisk helsevern at de medvirker i behandlingen, og hvordan legges det til rette for brukermedvirkning? Hvilke konsekvenser får brukermedvirkning for hjelperrollen, og hvordan kan brukermedvirkning læres i en behandlingsrelasjon? Teoribakgrunn: - Hjelp på egne premisser. Om brukermedvirkning i velferdssektoren. R. Rønning og L.Solheim 2003 - Makt og bemyndigelse. Om å ta pasient- og brukermedvirkning på alvor. I.Stang 2001, 2003. - Fra normalisering til empowerment. O.P. Askheim 2005 - Empowerment på dansk. M.L.Andersen, P.N.Brok og H.Mathiasen 2000 - Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. C.Wadel 1997 - Læring i lærende organisasjoner. C.Wadel 2002 Bakgrunn og hensikt: Jeg ønsket å finne ut hvordan målsettingen om reell brukermedvirkning fungerer i praksis på individnivå i behandling i psykisk helsevern, og hvordan det legges til rette for slik medvirkning. Hvordan det kan læres blir drøftet eksplisitt. Praktisk nytte: Oppgaven vil være relevant for refleksjon over praksis i poliklinikker i psykisk helsevern og hvordan det kan utvikles en lærende organisasjon der både terapeuter og brukere medvirker og lærer av hverandre. 2. Metode: Kvalitativ undersøkelse med kvalitativt forskningsintervju. Tolkningskontekst: Selvforståelse 3. Data/kilder: Sju informanter, tidligere pasienter i poliklinikk i psykisk helsevern. 4. Hovedkonklusjon: Pasienter har liten innflytelse i utredningen og diagnosesettingen i behandling, og det er et stort potensiale for å utvikle metodikk for brukermedvirkning i denne fasen. Pasientene medvirker i selve behandlingen ved å presentere sine problemer og påvirke innholdet i samtaletimene. De har også innflytelse på avslutningen av behandlingen, og de opplever det som støttende å kunne ta kontakt i etterkant. Pasientene måtte være ærlige om problemene sine dersom de skulle få utbytte av behandlingen, Det forutsatte tillit til terapeuten, som også innbefattet at terapeuten hadde tilstrekkelige kunnskaper til å kunne hjelpe dem. Brukermedvirkning kan læres i relasjonen mellom pasient og terapeut der de utveksler fagkunnskap og erfaringskunnskap. Terapeuten er ansvarlig for å lede læringsprosessen, og graden av brukermedvirkning handler om hvor mye pasienten får slippe til.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleÅ få den andre til å fly : om brukermedvirkning på individnivå i behandling i psykisk helsevern for voksne og hvordan det kan læresen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-08-31en_US
dc.creator.authorKvalheim, Anneen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code Cen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kvalheim, Anne&rft.title=Å få den andre til å fly&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15682en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo58245en_US
dc.contributor.supervisorHanne Marie Høybråten Sigstaden_US
dc.identifier.bibsys071218416en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata