Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:21:35Z
dc.date.available2013-03-12T13:21:35Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-11-30en_US
dc.identifier.citationNymoen, Aud Helene Nilsen, Nysveen, Elsa Margareth, . Likeverdig opplæring og ledelse i flerkulturelle skoler. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32506
dc.description.abstractLedelse av flerkulturelle skoler er et tema som har opptatt oss i flere år både fordi vi har arbeidet med minoritetsspråklige barn i skolen og på kommunenivå, og fordi vi har tatt etter- og videreutdanning i migrasjonspedagogikk, og fordi vi har skrevet oppgaver innenfor temaet i studiet om utdanningsledelse. Det har blitt hevdet i de senere årene at rektors ledelse har stor betydning for hvordan skolen utvikler seg. Rektor må være visjonær og ha evne til å lede utviklingsprosessen på skolen. I artikkelen ”Likeverd som ledelsesutfordring” hevder Gjert Langfeldt (2006) at skolelederen har ansvaret for å lede skolen i riktig retning, og at rektor derfor må ta stilling til hva likeverd skal være og hvordan dette skal settes ut i praksis på hennes skole. Er det mulig å finne ut mer om dette ved å stille rektor spørsmål om hvordan hun leder skolen og hvorfor hun leder slik? Hva forteller rektor om opplæringstilbudet på skolen gjennom å svare på våre spørsmål? Ved å intervjue rektor på flerkulturelle skoler som betegnes som anerkjente skoler, håpet vi å få synspunkter som kunne lede oss mot svar på vårt forskerspørsmål: Betyr rektors fagkunnskap og engasjement noe for opplæringen av minoritetsspråklige? Og hvordan blir det flerkulturelle perspektivet ivaretatt på skoler som får anerkjennelse for sin opplæring av minoritetsspråklige elever? Etter hvert som arbeidet med oppgaven gikk framover, ble vi klar over at likeverdighet er et sentralt begrep i sammenheng med opplæringstilbudet generelt og med opplæring av minoritetsspråklige elever spesielt. Vi fant det derfor naturlig å tolke rektorenes utsagn i forhold til blant annet likeverdighet. Vår problemstilling ble etter hvert utformet slik: Hvordan blir likeverdig opplæring og det flerkulturelle perspektivet ivaretatt i skoler som får anerkjennelse for opplæring av minoritetsspråklige elever, og hvilke ledelsesperspektiver kan identifiseres? Vi hentet teori fra både norske og utenlandske forskere i forbindelse med våre refleksjoner om ledelse. Da vi hadde transkribert intervjuene, synes vi å gjenkjenne to forskjellige lederperspektiver, både karismatisk og distribuert ledelse. Det ble en spennende øvelse å speile rektorenes fortellinger mot kriterier som kjennetegner disse to perspektivene. Hva mener vi å ha avdekket? Og hvilken betydning har våre funn for hvem? Vi ser at rektors ledelsesfilosofi har betydning for hvordan skolen driver sitt utviklingsarbeid. Rektors visjoner og målsetting er viktig for ledelse av skolen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleLikeverdig opplæring og ledelse i flerkulturelle skoleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-01-11en_US
dc.creator.authorNymoen, Aud Helene Nilsenen_US
dc.creator.authorNysveen, Elsa Margarethen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nymoen, Aud Helene Nilsen&rft.au=Nysveen, Elsa Margareth&rft.title=Likeverdig opplæring og ledelse i flerkulturelle skoler&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14044en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo49792en_US
dc.contributor.supervisorFred Carlo Andersenen_US
dc.identifier.bibsys070048509en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32506/1/Likeverdigopplaringiflerkulturelleskoler2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata