Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:21:05Z
dc.date.available2013-03-12T13:21:05Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-11-01en_US
dc.identifier.citationKvannes, Inger. Bidrar skoleeier?. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32502
dc.description.abstractForskningsspørsmål: Bidrar skoleeiers kompetanseløft overfor skolelederne til at skolene får mulighet for å utvikle seg til lærende organisasjoner? Fokus for min undersøkelse har vært å analysere hvilke planer og hvilke organisering to fylkeskommunale skoleeiere har foretatt i forbindelse med kompetanseløft for skoleledere. For å belyse dette forskningsspørsmålet har jeg konsentrert meg om noen av de valg jeg mener er mest avgjørende i dette arbeidet. Disse valgene er knyttet til hvilke aktører som har vært delaktige i planprosessen, hvilke skoleledere tilbys opplæring, hvilket innhold er prioritert og hvilke undervisningsmetoder tas i bruk. Mitt teorigrunnlag er en kombinasjon av to perspektiver på læring og kunnskapsutvikling i organisasjoner, Senges teori om organisasjonslæring og Nonaka & Takeuchis teori om kunnskapsutviklende organisasjoner. Jeg har benyttet kvalitativ metode for å belyse forskningsspørsmålet. Dataene er generert fra semistrukturerte intervjuer med 2 informanter hos hver av de to fylkeskommunale skoleeierne. Jeg utarbeidet kriterier, som bygger på studiens teorigrunnlag om ”organisasjonslæring” og ”kunnskapsutvikling”, og benyttet disse i mitt analyse- og vurderingsarbeid. Som kilder har jeg i stor grad benyttet: Nonaka & Takeuchi (1995): The knowledge-creating company. Senge (1990): Den femte disiplin. Hustad (1998): Lærande organisasjonar. Organisering for kunnskapsutvikling. Krogh, Ichijo og Nonaka (2001): Slik skapes kunnskap. Hvordan frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenking i organisasjoner. Resultater fra undersøkelsen er at følgende kriterier må innfris for at skoleeierne skal lykkes med et kompetanseløft som et bidrag til at skolene får mulighet for å utvikle seg til en lærende organisasjon: Skoleeierne må ha dialog med skolene slik at opplæringsinnhold blir i tråd med den enkelte skoles utfordringer og utviklingsbehov. Alle ledergruppens deltakere må være med på opplæringen for å sikre felles kunnskapsbasis og grunnlag for kunnskapsutvikling. Undervisningsmetoder må gi ny kunnskap, frigi taus kunnskap samt legge til rette for trening i gruppelæring, som er en forutsetning for at organisasjonen skal lære. For øvrig viser oppgavens analyse- og drøftingsdel samt oppsummeringen at mellomlederne i skolen har en sentral rolle og funksjon for kunnskapsutvikling i skolen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBidrar skoleeier? : bidrar skoleeiers kompetanseløft overfor skolelederne til at skolene får mulighet for å utvikle seg til lærende organisasjoner?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-01-11en_US
dc.creator.authorKvannes, Ingeren_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kvannes, Inger&rft.title=Bidrar skoleeier?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14041en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo47212en_US
dc.contributor.supervisorOve Edvard Hatleviken_US
dc.identifier.bibsys070048045en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32502/1/kvannes.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata