Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:22:19Z
dc.date.available2013-03-12T13:22:19Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-05-31en_US
dc.identifier.citationEgset, Ann Turid Andersen. IKT og ledelse. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32496
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan er oppfatninga om ledelse i en skole der IKT er integrert som et verktøy. Jeg har undersøkt oppfatningen om ledelse i Godøy skole. Skolen er av departementet utnevnt til bonusskole 2002 for blant annet sin satsing på IKT. Bakgrunn for å velge denne skolen kan begrunnes med at prosjektet er skrevet i tilknytning til SOL prosjektet som er et relativt stort internasjonalt forskningsprosjekt. SOL prosjektet har som mål i korte trekk å bidra med kunnskap til vår tids ledelse av skoler, samt å beskrive ulike ledelsesprofiler. Det norske bidraget til prosjektet er å beskrive og analysere den ledelsespraksis som kommer til uttrykk i skoler som defineres som gode av myndighetene, bonus og demonstrasjonsskoler. Jeg står på ingen måte ansvarlig ovenfor SOL prosjektet, men jeg har hatt nytte av materiellet som er laget i forbindelse med SOL prosjektet. Metode: Jeg har brukt kvalitativ forskningsmetode i denne undersøkelsen, og gjennomført kvalitative forskningsintervju av to lærere og to ledere ved skolen. Teoretiske perspektiver: På bakgrunn av dette har jeg valgt et sosiokulturelt perspektiv på ledelsesaktiviteten i skolen. Videre har jeg valgt å studere ledelse i et distribuert perspektiv (Ottesen og Moller, 2006). Videre ønsker jeg med bakgrunn i Vygotskys teori vise hvordan han gjennom mediering setter fokus på redskap, og hvordan Säljö (2001) har videreutviklet redskapsbegrepet med det analytiske skillet mellom skillet mellom intellektuelle og fysiske redskap. Til slutt har jeg gjort forsøk på å trekke det til mitt problem som handler om hvordan ledelse medieres av fysiske og språklige artefakt. Generalisering: Det er selvsagt vanskelig å generalisere resultatene med et så pass lite utvalg, men kanskje kan man ane noen konturer i resultatene. Hovedkonklusjon: Oppfatningen av ledelse er endret etter innføring av IKT, men IKT er bare et av flere verktøy som har bidratt til endringen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleIKT og ledelse : hvordan er oppfatningen om ledelse i en skole der IKT er integrert som et verktøyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-07-03en_US
dc.creator.authorEgset, Ann Turid Andersenen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Egset, Ann Turid Andersen&rft.title=IKT og ledelse&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12456en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo41833en_US
dc.contributor.supervisorEli Ottesenen_US
dc.identifier.bibsys061078018en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32496/1/ferdigmasterB.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata