Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:22:05Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2006-05-29en_US
dc.identifier.citationJohansen, Jan, , Solberg, Torunn Birgitte, , Vågmo, Inger Kjersti, , . "Nei, jeg synes ikke det er noe ålreit" . Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32495
dc.description.abstract1. Problemstilling: Tema for denne Masteroppgaven er ledelse som sosiokulturell aktivitet, og vi analyserer interaksjonen i et lederteam ved en bonusskole. Problemstillingen lyder: Hva kjennetegner lederteamets samhandling slik den kommer til uttrykk i ledermøtene, og hvilke redskaper tar ledelsen i bruk i håndteringen av dilemma i skolehverdagen? Teorigrunnlager er sosiokulturelt perspektiv og distribuert perspektiv på ledelse. Vi har fokus på lederteamets arbeid, konkretisert til møtene og kommunikasjonen mellom aktørene i dette fora. Vi benytter Engstrøms aktivitetssystem som analyseredskap og tar utgangspunkt i dette i vår drøfting. I aktivitessystemet fremkommer spenninger mellom komponentene, og vi vil finne ut hvordan lederteamet i sitt språklige samspill håndterer disse. Forskningsprosjektet er gjennomført innenfor rammene av Skole Og Ledelsesprosjektet (SOL). Vi tror at denne måten å studere ledelse på, kan være nyttig også for andre som arbeider med og forsker innenfor feltet utdanningsledelse. Distribuert ledelse er et egnet forskningsperspektiv når man skal studere samhandling mellom mennesker. 2. Metode: Vi har valgt en kvalitativ tilnærming til forskningen vår, med observasjon og bruk av videodokumentasjon som forskningsempiri. Fem ledermøter ble filmet i en avgrenset periode på tre uker. Det ble skrevet feltnotater. Observasjonene ble transkribert og analysert ved bruk av skjemaer vi utviklet underveis. 3. Teori: Teorier vi har valgt, som vi mener er relevant for gjennomføringen av undersøkelsen og analyse av funn, er hovedsaklig teori knyttet til sosiokulturell teori i forhold til språk og samspill, aktivitetsteori og det distribuerte perspektiv på ledelse. I forhold til språk og samspill er Vygotsky sentral, sammen med sentrale teoretikere som Wertsch, Säljö, Dysthe, Bakhtin og Nardi. I teorivalg i forbindelse med det distribuerte perspektiv på ledelse og aktivitetsteori, er Engesröm, Gronn, Spillane og Ottesen og Møller sentrale. I behandlingen av dilemmabegrepet, har vi bygget på Jorunn Møllers dilemmaforståelse. 4. Resultater: Funn som er fremtredende i vår empiri, befinner seg først og fremst i aktivitetssystemets øverste trekant, i relasjonen mellom subjekt, medierende artefakt og objekt. Lederteamet samhandler om å utvikle konsensus knyttet til ulike ledelsesutfordringer der enighet om strategier blir aktivitetens objekt. I håndteringen av dilemma/motsetninger, er samtaler viktig medierende artefakt, både som strategi mot personalet, men også innad i lederteamet. Det brukes mye tid til møter. Som strategi benyttes både veiledning, støtte og megling. Innad i lederteamet settes ord på følelser, det gis gjensidige bekreftelser og samtidig benyttes non- verbale artefakter som latter, blikk, smil. Planlegging er også en fremtredende viktig medierende artefakt. Møtenes form er ustrukturerte og rotete, preget av assosiasjoner, humor og latter. Ledelsen er distribuert mellom aktørene. Vi fant at spenninger og dilemmaer knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid er til stede i liten grad. Vi stiller spørsmål om dette kan skyldes at lederteamet har funnet en måte å samhandle på, både med hensyn til form og innhold, som er hensiktsmessig i forhold til å møte disse spenningene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Nei, jeg synes ikke det er noe ålreit" : en analyse av interaksjon i et lederteamen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-06-07en_US
dc.creator.authorJohansen, Janen_US
dc.creator.authorSolberg, Torunn Birgitteen_US
dc.creator.authorVågmo, Inger Kjerstien_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsKLAUSULERT: Kan bare tillates lest etter nærmere avtale med forfatter. Tilgangskode/Access code Een_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Johansen, Jan&rft.au=Solberg, Torunn Birgitte&rft.au=Vågmo, Inger Kjersti&rft.title="Nei, jeg synes ikke det er noe ålreit" &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12306en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo41708en_US
dc.contributor.supervisorEli Ottesenen_US
dc.identifier.bibsys060785918en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32495/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata