Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:21:52Z
dc.date.available2013-03-12T13:21:52Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2006-02-01en_US
dc.identifier.citationHammersvik, Charles Idar, Jensen, Ruth, . Pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32488
dc.description.abstract1. Problemstilling: Hvordan kommer pedagogisk ledelse til uttrykk i en skole som iverksetter aksjonslæring- på organisasjonsnivå, ledernivå, teamnivå og elevnivå? Teoribakgrunn: • Pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv: C.C.Wadel (Fuglestad og Lillejord 1997, C.Wadel 2002, 2003) • Læring i organisasjoner: C.Wadel (2002) • Praksisfellesskap: Etienne Wenger (Lave og Wenger 2003) Bakgrunn og hensikten med oppgaven: Vi ville undersøke hvordan pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv, forstått som læringsledelse, kommer til uttrykk med tanke på læring og utvikling i skolen. Praktisk betydning: Oppgaven vil være relevant i forhold til skoleledelse og læring i organisasjonen. 2. Metode: Aksjonsforskning. Kvalitativt forskningsintervju. Observasjon. Logg. 3. Data/kilder: En skole: leder, lærere og elever. 4. Hovedkonklusjon: Kombinasjon av formell og uformell læringsledelse har skapt engasjement om skolens aksjon. Innovativ administrative ledelse ser ut til å gjøre en i stand til å ta hensyn til hva som er gode læringsprosesser og at disse kan utvikles i takt med de behov som dukker opp. Det at det er et mangfold av læringsforhold skaper mange læringsarenaer. Når disse kobles sammen og drives av en aktiv leder, gir det mulighet for gode refleksjonsprosesser. For at en skal få gode refleksjonsprosesser viser det seg at å forhandle om mening i forhold til gjensidig engasjement, felles virksomhet og felles repertoar har potensialet i seg til endring og utvikling. Et “ytre øye” som utfordrer feltet kan fungere som en katalysator på læringsprosesser som går utover skolens blinde felt. Pedagogisk ledelse som tar tak og tilrettelegger systemisk for at læring skal skje, ser ut til å ha positiv virkning på utvikling av produktiv kunnskap.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv : et aksjonsforskningsoppleggen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-03-13en_US
dc.creator.authorHammersvik, Charles Idaren_US
dc.creator.authorJensen, Ruthen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hammersvik, Charles Idar&rft.au=Jensen, Ruth&rft.title=Pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11941en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo35863en_US
dc.contributor.supervisorEli Ottesenen_US
dc.identifier.bibsys060454318en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32488/1/CharlesogRuthsiste.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata