Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:20:24Z
dc.date.available2013-03-12T13:20:24Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-16en_US
dc.identifier.citationYildiz, Lill Mari. English VG1 level oral examinations. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32421
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven har vært å finne ut mer om muntlig eksamen i engelsk på VG1 i den norske videregående skolen. Mer spesifikt ville jeg finne ut mer om hvordan eksamen er utformet, praktisert og vurdert. I tillegg ønsket jeg å finne ut mer om lærernes oppfatning av eksamen, om de synes eksamen er rettferdig, og om de foretrekker en lokalt eller sentralt gitt muntlig eksamen. Hvis mulig, ønsket jeg å finne mer informasjon om eksamen er reliabel og valid. Bakgrunnen for min interesse for dette, var først og fremst at Utdanningsdirektoratet har gitt ansvaret for muntlig eksamen til fylkeskommunene, mens de selv har full kontroll over skriftlig eksamen. Dette har ført til at vi vet veldig lite om praksis rundt muntlig eksamen. Samtidig, finnes det både nasjonale og internasjonale studier som tyder på at det er store variasjoner i praksis av muntlig eksamen, spesielt i forhold til vurdering. I dette prosjektet har jeg benyttet kvalitativ forskningsmetode og fenomenologisk forskningsdesign. Jeg har brukt intervjuer og åpne skriftlige spørsmål for å samle informasjon fra 16 lærere, 16 ulike skoler i 16 fylker. Men, først har jeg undersøkt teori som omhandler både vurdering generelt og vurdering av muntlig produksjon spesielt. Jeg har vært spesielt interessert i teori om reliabilitet og konstrukt validitet. Jeg har også sett nærmere på konstruktet for engelsk muntlig eksamen, for å finne ut om eksamenspraksisen faktisk tester konstruktet. Funnene mine antyder at det er store variasjoner i muntlig eksamen med tanke på både eksamensformatet og vurderingsprosessen. Dette gjelder hvilke elementer som anses som viktig å vurdere på en muntlig eksamen, og om og i hvor stor grad det brukes vurderingskriterier. Basert på dette, har jeg argumentert for at dette tyder på at det kan være problemer knyttet til reliabiliteten og validiteten av muntlig eksamen. Det er samtidig viktig å huske at dette er en liten undersøkelse med relativt få informanter, og at funnene ikke uten videre kan overføres til muntlig eksamen in Norge på generell basis. Likevel, tyder funnene på at det er visse mønster og tendenser, og dette styrkes med tanke på at informantene mine er fra forskjellige skoler i 16 fylker. Det ville være veldig interessant å utføre en store kvalitativ eller kvantitativ undersøkelse for å undersøke muntlig eksamen nærmere. Dette kan hjelpe oss å finne svar på hvordan vi skal sikre at elevene får den individuelle og samme vurderingen som de har rett til.nor
dc.description.abstractThe aim of this thesis has been to find out more about oral examinations in English at the VG1 level in Norwegian upper secondary school. More specifically I wanted to find out more about how the examinations are designed, conducted and assessed. In addition I wanted to find out more about the teachers’ attitudes towards the oral examination, whether they think the oral examination is fair, and whether they would prefer a locally given or a centrally given oral examination. I also wanted, if possible, to try to find out more about the reliability and construct validity of the oral examinations. The background for interest in this was first of all the fact that the Directorate of Education has left all responsibility for the oral examinations to the county administrations, while they are in full control of the written examination. Because of this we know very little about the practices of the oral examinations. However, both national and international studies indicate that there are great variations in the practice of oral examinations, especially with regards to assessment. In this project I have used a qualitative research method and a phenomenological research design. I have conducted interviews and used open survey questions, and have collected information from 16 teachers, in 16 different schools, in 16 different counties. First I looked into theory concerning both assessment in general, and assessment of speaking in particular. I have especially been interested in theory concerning reliability and construct validity. I have also looked closely at the construct for the English VG1 oral examination, to see if the examination practices across the country actually test the construct at hand. The findings of my project indicate that there is great variation in oral examinations with regards to both the format of the examinations and the assessment process. This involves what is found to be important elements to be assessed in an oral examination, and with regard to the use of assessment criteria. I argue that these findings may indicate issues with regards to reliability and construct validity. However, this is a small-scale survey, and the findings can therefore not automatically be generalized to English oral examinations. It would therefore be very interesting to conduct a larger-scale qualitative or quantitative survey to find out more about the oral examinationsin English as well as in other subjects.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleEnglish VG1 level oral examinations : how are they designed, conducted and assessed?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-04en_US
dc.creator.authorYildiz, Lill Marien_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Yildiz, Lill Mari&rft.title=English VG1 level oral examinations&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29277en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo122756en_US
dc.contributor.supervisorGlenn Ole Hellekjæren_US
dc.identifier.bibsys114761299en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32421/2/YildizMaster.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata