Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:19:54Z
dc.date.available2013-03-12T13:19:54Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-11-10en_US
dc.identifier.citationAas, Øyvind Barkald. "Man leser jo hele tiden!". Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32409
dc.description.abstractI flere internasjonale leseundersøkelser gjør norske elever det dårligere enn i land det er naturlig å sammenlikne seg med. Etter utdanningsmyndighetenes umiddelbare sjokk etter publiseringen av resultatene fra den første PISA-undersøkelsen (Programme for International Student Assessment) i 2001, er lesing satt på dagsorden (Bergesen 2006). Blant annet er det introdusert en ny læreplan, Kunnskapsløftet, og en handlingsplan som skulle promotere litteratur og lesing, Gi rom for lesing 2003–2007. Men til tross for et sterkt fokus på lesing, ser det ut til at lesing er et område der det stadig er rom for forbedringer. PISA-undersøkelsene har vist at det er en tydelig sammenheng mellom lesevaner og -holdninger og lesepresta-sjoner. Hensikten med denne studien er derfor å undersøke hva elevene leser i fritiden, hvilke holdninger de har til lesing og om de er kjent med og bruker lesestrategier. Studiens metodiske tilnærming er både kvantitativ og kvalitativ. En slik framgangsmåte, der man bruker ulike tilnærminger til forskning, kalles metodetriangulering. Den kvantitative delen er basert på data fra piloteringen av PISA 2009, spørreskjemaet ble besvart av 824 ele-ver. Disse elevene er med noen forbehold representative for populasjonen. Den kvalitative delen består av intervjuer av seks elever på niende trinn på en ungdomsskole i Oslo-området. Intervjuene er en oppfølging av den kvantitative studien, og følger i stor grad de samme temaene. Hovedkonklusjonene er at det er til dels store kjønnsforskjeller når det gjelder lesing. Gutter har mer negative og mindre positive holdninger til lesing enn jenter. Det ser ut til at jenter leser mer enn gutter, og dette kan igjen henge sammen med holdninger til lesing. Men mye tyder på at gutter leser mer enn de i utgangspunktet oppgir. Gutter leser ofte tekster de tror at ikke skal telles med som lesing, for eksempel tegneserier eller blogger, sånn sett kan det være at forskjellen i tid brukt til lesing mellom gutter og jenter ikke er så stor som den umiddelbart ser ut til å være. Det ser også ut til at elevene kjenner til hva lesestrategier er, og at de kan bruke dem i noen situasjoner. Men mye tyder på at elevene, særlig guttene, overrapporterer sin egen lesestrategibruk. Når det gjelder skolens leseundervisning og lesing som en grunnleggende ferdighet, ser det ut til at det ikke undervises eksplisitt i lesing slik inten-sjonen med Kunnskapsløftet er.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Man leser jo hele tiden!" : en studie av norske ungdomsskoleelevers lesevaner, bruk av lesestrategier og holdninger til lesingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-04-14en_US
dc.creator.authorAas, Øyvind Barkalden_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Aas, Øyvind Barkald&rft.title="Man leser jo hele tiden!"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24259en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo96674en_US
dc.contributor.supervisorAstrid Roeen_US
dc.identifier.bibsys100818080en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32409/1/Masterx_xyvind_Barkald_Aas_Ferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata