Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:19:36Z
dc.date.available2013-03-12T13:19:36Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-28en_US
dc.identifier.citationJøssund, Ida Sophie Rustad. Prosjektpresentasjoner i norsk på videregående. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32407
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg sammensatte elevtekster i norskfaget. De sammensatte tekstene som undersøkes er prosjektpresentasjoner laget av elever på vg2 og vg3. Hensikten med oppgaven er å se nærmere på hva som kjennetegner elevenes bruk av semiotiske ressurser i prosjektpresentasjoner. Sammensatte tekster er ett av fire målområder i læreplanen i norsk og arbeid med slike tekster, både analyse av dem og produksjon av egne sammensatte tekster, utgjør den nyeste delen av kompetansemålene for norskfaget. Dette er en beskrivende casestudie som analyserer fem prosjektpresentasjoner fra to klasser på samme skole. Prosjektene gikk over to dager. Materialet ble hovedsakelig samlet inn gjennom observasjon av elevene når de jobbet med prosjektene. Selve presentasjonene ble dokumentert gjennom videoopptak. Undersøkelsen bygger i tillegg på gruppeintervjuer med strukturert spørreskjema og dokumentanalyse av prosjektbeskrivelsene. Analysen av materialet legger sosialsemiotisk teori til grunn og har som utgangspunkt at mening skapes i en sosial sammenheng ved hjelp av tilgjengelige semiotiske ressurser. Derfor er også situasjonen tekstene skapes i en del av det som tas med i grunnlaget for analysen. Theo van Leeuwen er en av teoretikerne denne oppgaven har brukt som har tilført mye til det teoretiske grunnlaget for analysen, mens Sigrid Norris er en forsker som var spesielt nyttig når det gjaldt transkripsjon av levende tekster. Det empiriske grunnlaget denne undersøkelsen har som basis kjennetegnes av at elevene bruker flere forskjellige semiotiske ressurser i sine presentasjoner, gjerne samtidig. Den funksjonelle spesialiseringen er tydelig når det gjelder flere av ressursene. Alle gruppene brukte lysbilder, enten digitale eller analoge. Teksten på lysbildene formidlet informasjon, mens bildene hovedsakelig utdypet informasjonen som ble gitt i teksten. I tillegg er det muntlige sentralt for å kunne plassere andre semiotiske ressurser som musikk, lydeffekter og video i sammenheng med de øvrige ressursene. Bilder ble brukt faglig relevant, mens lydklipp, musikk og film både ble brukt faglig og som underholdning. Elevene som ikke brukte manuskripter forholdt seg sterkere til teksten på de digitale lysbildene enn de som brukte manuskripter.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleProsjektpresentasjoner i norsk på videregående : elevers bruk av semiotiske ressurser i sammensatte teksteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-15en_US
dc.creator.authorJøssund, Ida Sophie Rustaden_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Jøssund, Ida Sophie Rustad&rft.title=Prosjektpresentasjoner i norsk på videregående&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22878en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92355en_US
dc.contributor.supervisorFrøydis Hertzbergen_US
dc.identifier.bibsys093530013en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32407/8/idajoessund2009.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata