Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:19:27Z
dc.date.available2013-03-12T13:19:27Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-12-09en_US
dc.identifier.citationBerg, Stine. "Jeg skulle gitt mye for å få sagt dette til deg, Osvald". Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32400
dc.description.abstractStudien tar utgangspunkt i et skriveprosjekt som ble gjennomført i regi av Utdanningsetaten i forbindelse med Ibsenjubiléet i 2006. Prosjektet inkluderte syv 10. klasser ved syv forskjellige ungdomsskoler i Oslo, og resulterte i en antologi av elevtekster. Denne studien omhandler en av klassene som deltok i prosjektet. Klassen skrev elevtekster med inspirasjon fra Ibsens drama Gjengangere, og det er disse tekstene som er grunnlaget for studien. Analysen av elevtekstene undersøkes ut fra følgende problemstilling: Hvordan aktualiseres Ibsens Gjengangere i moderne elevtekster? Metoden er kvalitativ. Dels er studien en analyse av elevtekster, og dels er den en erfaringsbasert resepsjonsstudie, da elevtekstene som analyseres er skrevet med utgangspunkt i egne lesertolkninger og erfaringer med Ibsens drama. Studien har et sammensatt sikte, og metoden har blitt utformet i tilpasning til materialet. Ut fra en tredelt analysemodell undersøker jeg tekstenes aktualiseringer av tema og motiv, innlevelse eller distanse, og kvaliteter ved tekstenes globale og lokale nivå. Ved utformingen av analysen har jeg søkt støtte i både resepsjonsteori og tekstanalytisk teori. Til grunn for analysen av elevtekstenes innlevelse eller distanse ligger Kathleen McCormicks resepsjonsmodell. Tekstkvalitetene undersøkes ut fra en tekstanalytisk modell som benyttes av Kjell-Lars Berge i en av KAL-studiene. Studien undersøker åtte strategisk valgte elevtekster. Utvalget ble foretatt ut fra hensikten å undersøke tematisk bredde og tekstlig fylde i materialet, for å kunne vise spredningen av klassens gjendiktninger av dramaet. Undersøkelsene viste at elevtekstene tematiserer deler av dramaet ved gjenskapning av enkelte motiv og tema. Det forekommer en spredning blant elevene i valg av tema og motiv fra dramaet. Et felles utgangspunkt i teateropplevelse, lesing og undervisning resulterte i ulike fortolkninger av Ibsens drama i elevtekstene. Utvalget viser at det er forskjeller mellom kjønn når det gjelder hva som vektlegges fra dramaet i tekstene. Analysen konkluderer at et flertall tekster i utvalget viser innlevelse i Ibsens drama.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Jeg skulle gitt mye for å få sagt dette til deg, Osvald" : tolkninger av Gjengangere : en studie av åtte elevers gjendiktninger av Ibsens dramaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-11en_US
dc.creator.authorBerg, Stineen_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Berg, Stine&rft.title="Jeg skulle gitt mye for å få sagt dette til deg, Osvald"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21315en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo87835en_US
dc.contributor.supervisorRita E. Hvistendahlen_US
dc.identifier.bibsys091781485en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32400/1/MasteroppgavexixNordiskdidaktikkxxStinexBerg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata