Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:19:26Z
dc.date.available2013-03-12T13:19:26Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-12-07en_US
dc.identifier.citationBerntsen, Åse Linn. Tegneserier som undervisningsemne i norsk. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32384
dc.description.abstractTema/Problemstilling: Formålet med oppgaven er å studere hvordan tegneserier som undervisningsemne blir realisert, med bakgrunn i de emnespesifikke målene som skisseres for arbeid med tegneserier i norsk på 8. trinn med L97 som gjeldende læreplan. I tillegg til spørsmålet ”hvordan”, søker oppgaven å gi svar på i hvilken grad vurdering av tegneserier kommer til uttrykk i undervisningen, og i hvilken grad elevenes oppfatning av sjangeren tegneserie utvikler seg i løpet av undervisningsoppleggene. Data/metode: Det empiriske grunnlaget for den kvalitative analysen i oppgaven er observasjoner av to undervisningsopplegg om tegneserier i norsk på åttende trinn ved to ungdomsskoler, og elevprodukter i forbindelse med disse oppleggene. Resultater/konklusjoner: Vurderingsaspektet som læreplanen legger opp til, var nedtonet i begge undervisningsoppleggene. Innholdet var fra lærernes side konsentrert om tegneseriens historikk og virkemidler. Med tanke på en utvikling i elevenes oppfatninger av sjangeren tegneserie, var ikke resultatene entydige. Elevene viste innledningsvis bred kjennskap til tegneserien som sjanger. Sjangerforventningene til tegneserien, slik de kom fram i disse to undervisningsoppleggene, var fra både lærere og elevers side i størst grad knyttet til humorsjangeren, og til situasjoner med avkobling og rekreasjon. Samtidig som flere ga uttrykk for å ha fått et videre syn på tegneserier gjennom oppleggene, blant annet gjennom nye titler, var det omtrent like mange som ga uttrykk for ”status quo”. Med bakgrunn i undersøkelser som viser en nedgang i ungdoms tegneserieinteresse, kan det være interessant å se på hvordan legitimeringen av tegneserien som undervisningsemne kommer til å bli når den nå har blitt en av flere ulike sammensatte tekster i norsk i Kunnskapsløftet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTegneserier som undervisningsemne i norsk : en deskriptiv analyse av to undervisningsopplegg om tegneserieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-06-06en_US
dc.creator.authorBerntsen, Åse Linnen_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Berntsen, Åse Linn&rft.title=Tegneserier som undervisningsemne i norsk&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14999en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo50249en_US
dc.contributor.supervisorFrøydis Hertzbergen_US
dc.identifier.bibsys07078454xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32384/1/Berntsen_oppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata