Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:20:03Z
dc.date.available2013-03-12T13:20:03Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-04-06en_US
dc.identifier.citationTavas, Tarmo. Den nasjonale leseprøven på godt og vondt. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32381
dc.description.abstractTema/Problemstilling: Bakgrunnen for valg av tema ligger i den dagsaktuelle situasjonen. Innføringen av nasjonale prøver, bl.a. i lesing, Norges relativt lave plassering i flere internasjonale leseundersøkelser sammen med oppgaveskriverens egen praksis fra klasserommet har dannet et utgangspunkt for dette studiet. Fokuset i denne oppgaven er todelt. På den ene siden utforskes det hva teori og forskning sier om bredden, og dybden ved den viderekomne lesekompetansen. Det drøftes også mulighetene for måling og testing av lesekompetanse. På den andre siden belyser oppgaven hva den nylig innførte nasjonale prøven i lesing går ut på. Hva er bakgrunnen for dette? Hvordan er prøven for ungdomstrinnet utformet, og hvordan er den ment til å fungere? Metode/data: På bakgrunn av oppgavens fokus og problemstillinger grenser dette studiet til kasusstudier og aksjonsforskning. I arbeidet med å besvare problemstillingene blir det gjennomgått og drøftet et bredt utvalg av eksisterende forskning, faglitteratur og annet skriftlig materiale. De teoretiske kildene er overveiende amerikanske da det der har blitt drevet med intensiv forskning om lesekompetanse i en lang årrekke. Men også noen norske forskere er representert blant kildene. For den nasjonale leseprøvens del har det blitt brukt alle de tilgjengelige norske offentlige utredninger, rapporter og vurderinger, som foreligger både som trykte publikasjoner og på nettet. Noen problemstillinger har også krevd empiri. Empirien består hovedsakelig av dybdeintervjuer med åtte ungdomsskolelærere. Resultater/konklusjoner: Slik det fremstår i teoriene, er den viderekomne lesekompetansen en syntese av forskjellige prosesser som krever en mengde ulike ferdigheter. For å oppnå en optimal leseforståelse, trekkes flytende avkoding og solide forkunnskaper frem som de viktigste faktorene. For den viderekomne, kompetente leseren er bruken av lesestrategier et godt kjennetegn. Svaret på spørsmålet om det er mulig å måle lesekompetanse, er helt avhengig av synet på den. Hvis man vil ha noen objektive mål på leseferdigheter, må det lages mer eller mindre kunstige skiller mellom de ferdigheter og prosesser som inngår i lese- og forståelsesprosessen. Alle lesetester er basert på teoretiske og abstrakte konstrukter med større eller mindre svakheter når det gjelder reliabilitet og validitet. Bakgrunnen for innføringen av nasjonale prøver kan sees i sammenheng med den generelle samfunnsmessige utviklingen der den regel- og normbaserte styringen er blitt sett på som foreldet. Resultatmål og resultatstyring er de nye kriteriene for et effektivt, moderne og velfungerende samfunn. De nasjonale prøvene ble gjennomført for første gang våren 2004. Evalueringsrapportene fastslår at leseprøven for 10. trinn fremstår som en kopi av PISA. Den offisielle målsetningen med de nasjonale prøvene i lesing var todelt: (1) myndighetene skulle få nødvendig (styrings)informasjon om læringsresultatene, og (2) lærerne/ skolene skulle få et pedagogisk verktøy for videre arbeid med leseferdigheter. Informantene i denne studien ser flere positive sider ved den nasjonale prøven i lesing på ungdomstrinnet. Prøven ansees å være en bred måling av lesekompetanse hos elevene. Leseprøven vurderes å være godt egnet som kartleggingsverktøy. Samtidig viser alle undersøkelser at lærerne ikke ser noen pedagogisk verdi ved prøvene eller bruker dem i sitt arbeid. Tvert imot oppleves prøvene som en ekstrabelastning og fare for stigmatisering av enkelte skoler. STIKKORD: lesekompetanse, måling av leseferdigheter, nasjonale prøvernor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectlærerutdanning skoleutvikling lesekompetanse ungdomstrinneten_US
dc.titleDen nasjonale leseprøven på godt og vondt : Om den viderekomne lesekompetansen og den nasjonale prøven i lesing på ungdomstrinneten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-08-11en_US
dc.creator.authorTavas, Tarmoen_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tavas, Tarmo&rft.title=Den nasjonale leseprøven på godt og vondt&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12459en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo38263en_US
dc.contributor.supervisorAstrid Roeen_US
dc.identifier.bibsys061079634en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32381/1/Masteroppgave_pdf_versjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata