Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:19:50Z
dc.date.available2013-03-12T13:19:50Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-03-26en_US
dc.identifier.citationGlende, Ingrid Agathe. "Hærta tå hørt?". Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32380
dc.description.abstractDenne studien retter fokus mot talemålet til ungdom i Aurskog-Høland. Med utgangspunkt i begrepet språklig regionalisering har jeg forholdt meg til tre varieteter i tilknytning til dette prosjektet, nemlig romeriksmål, som er det tradisjonelle talemålet i Aurskog-Høland, og talemåla på østkanten og vestkanten av Oslo. Jeg har også foretatt en situasjonsbetinga analyse av språkbruken til informantene. I tillegg har jeg knytta de språklige strategiene deres til personlighetsteori, noe som innebærer en typeinndeling av informantene i to kategorier – homo staticus og homo dynamicus. Undersøkelsen er hovedsakelig kvalitativ. Jeg har brukt intervju som innsamlingsmetode, og ettersom situasjonsbetinga språkbruk står sentralt i studien, har jeg operert med to intervjuer. Til sammen deltok åtte informanter fra to videregående skoler i prosjektet. Undersøkelsen munner ut i både en kvantitativ og kvalitativ analyse. Mens den kvantitative gir en framstilling av talemålet til informantene, legger den kvalitative vekt på uttalelsene deres om forhold som berører tematikken for prosjektet. Studien viser at ungdom i Aurskog-Høland realiserer enkelte språktrekk på tradisjonelt vis, mens andre forekommer i modifisert form. På den måten er talemålet deres prega av både intra- og interindividuell variasjon. Det tyder på at den språklige regionaliseringsprosessen virker i området. Den situasjonsbetinga analysen antyder at det spesielt er realiseringa av variabelen trykkforhold som blir endra fra intervju til intervju. Når det gjelder typeinndelinga av informantene, ser det ut til at de såkalte homo staticusene viser større tendens til tradisjonell språkbruk enn homo dynamicusene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectlærerutdanning skoleutvikling språklig regionalisering språkbruk situasjonsbetinget analyseen_US
dc.title"Hærta tå hørt?" : En studie av talemålet til ungdom i Aurskog-Hølanden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-02-17en_US
dc.creator.authorGlende, Ingrid Agatheen_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Glende, Ingrid Agathe&rft.title="Hærta tå hørt?"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12461en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo37603en_US
dc.contributor.supervisorGeirr Wiggenen_US
dc.identifier.bibsys061080276en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32380/2/Masteroppg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata