Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:19:36Z
dc.date.available2013-03-12T13:19:36Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-11-10en_US
dc.identifier.citationVikdal, Pia Helene Ødegård. Sammensatte tekster i norskfaget. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32367
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg sammensatte tekster i norskfaget. De sammensatte tekstene som undersøkes er muntlige fremføringer laget av elever på Vg2 og Vg3. Hensikten med oppgaven er å se nærmere på hvordan elever uttrykker en forståelse av sammensatte tekster i norskfaget gjennom sine muntlige fremføringer. Problemstillingen lyder: Hvordan kommer elevenes forståelse av sammensatte tekster til uttrykk gjennom deres muntlige presentasjoner? Under observasjonene oppdaget jeg tidlig at arbeid med sammensatte tekster og muntlige presentasjoner i norskfaget nesten utelukkende ble koblet til arbeid med digitale medier. Derfor er begrepet digital kompetanse viktig i denne masteroppgaven. Dette er en beskrivende casestudie som beskriver seks muntlige fremføringer. Fremføringene er hentet fra to klasser med samme lærer på trollhaugen videregående skole. Jeg har plukket ut akkurat disse da jeg mener de representerer bredden i elevenes forståelse av sammensatte tekster. Materialet ble i hovedsak samlet inn ved hjelp av observasjon, men jeg har også gjennomført helklassesamtaler med spørreskjema i de to klassene. Jeg har valgt å bruke sosialsemiotikk som det teoretiske grunnlaget i denne masteroppgaven. Sosialsemiotikken har som utgangspunkt at mening skapes i en sosial sammenheng ved hjelp av semiotiske ressurser. Sosialsemiotikken har også fungert som analyseredskap i min analyse av de sammensatte tekstene. Jeg har valgt å basere mye av det teoretiske grunnlaget på teoretikeren Theo van Leeuwen, mens Anne Løvlands arbeid og tolkning av van Leeuwens teorier også har vært viktig holdepunkt i denne oppgaven. Empirien viser at elevene, i sitt arbeid med muntlige presentasjoner, kommer frem til ulike sammensatte tekster med ulikt nivå. En kort oppsummering av de muntlige presentasjonene jeg har beskrevet i denne oppgaven viser at gruppe 3, 4 og 5 fra Vg3 klassen har store vansker med å overskride litt trivielle og lite kreative uttrykk. De multimodale tekstene de har presentert mangler sammenheng mellom eventuelle bilder og tekstlige uttrykk. Gruppe 5 er i tillegg et eksempel på at en slik usammenhengende bruk av semiotiske ressurser kan ødelegge meningsinnholdet i den sammensatte teksten. Derimot viser både gruppe 10 fra Vg3- klassen, samt ”Hamlet”- og ”Michelangelo”-gruppa fra Vg2-klassen, elever som bruker sin kompetanse og forståelse til å arbeide seg frem til nye og sammensatte uttrykk. Særlig ”Michelangelo”-gruppa har en nyskapende og utradisjonell måte presentere en sammensatt tekst på. Analysen viser også at gruppene har ulik tilnærming til og forståelse av det sammensatte uttrykket de skal presentere. Enkelte grupper, som for eksempel gruppe 3 og 4 bruker få semiotiske ressurser og det er ikke alltid sammenheng mellom det visuelle uttrykket og den øvrige teksten. Gruppe 5 benytter seg av upassende bilder, noe som viser liten forståelse for et faglig sammensatt uttrykk. Denne bildebruken kan også vise hvor stor påvirkning fritidskulturen har på elevenes skolearbeid. En finner likevel eksempler på multimodal kohesjon og funksjonell spesialisering hos disse gruppene. De må derfor ha opparbeidet seg en viss forståelse for hvordan en sammensatt tekst fungerer. Gruppe 10 bruker mange ulike semiotiske ressurser som alle tar sin del av det kommunikative ansvaret i teksten. ”Hamlet” – gruppa har også en god forståelse for et sammensatt og visuelt uttrykk, men de mister til tider fokus på det faglige. ”Michelangelo” – gruppa viser særdeles god forståelse for sammensatte tekster, og de var den eneste gruppa som hadde en utradisjonell PowerPoint presentasjon bestående kun av bilder. Gruppe 10, ”Hamlet”-gruppa og ”Michelangelo”-gruppa hadde mange gode eksempler på multimodal kohesjon og funksjonell spesialisering i sine tekster. Det dominerende trekket dette studiet er derfor at de fleste elevene uttrykker en ufullstendig forståelse av sammensatte tekster gjennom de muntlige presentasjonene sine. Den forståelsen og kompetansen elevene besitter er svært forskjellig, og tross at elevene tilhører ”nett-generasjonen”, viser datamaterialet at sammensatte tekster er et krevende arbeid for elevene. Tross lærerens fokus på det utvidede tekstbegrepet, og hennes tydelige modellering av sammensatte tekster, kan det virke som elevene ikke har hatt nødvendig opplæring innenfor fagfeltet. Rent didaktisk kan en derfor si at det er enda viktigere at læreren viser nærvær og styring på dette kompetanseområdet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSammensatte tekster i norskfaget : en casestudie fra videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-17en_US
dc.creator.authorVikdal, Pia Helene Ødegården_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Vikdal, Pia Helene Ødegård&rft.title=Sammensatte tekster i norskfaget&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27083en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo107694en_US
dc.contributor.supervisorFrøydis Hertzberg og Andreas Lunden_US
dc.identifier.bibsys114831041en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32367/2/Sammensattexteksterxixnorskfaget%3BxPiaxVikdal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata