Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:19:40Z
dc.date.available2013-03-12T13:19:40Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-06-02en_US
dc.identifier.citationØvern, Eli Ingeborg. Mellom kulepunkt og fagbegrep. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32365
dc.description.abstractDet overordnede temaet for denne oppgaven er elevers bruk av PowerPoint i muntlige presentasjoner. Avhandlingen undersøker mer spesifikt hvordan tre Vg3-klasser bruker PowerPoint når de skal presentere fordypningsoppgaven i norsk. I læreplanen Kunnskapsløftet står det at elevene i Vg3 skal kunne ”[…]gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne”. Sammensatte tekster er fremdeles et forholdsvis nytt tekstområde i norskfaget og det foreligger derfor lite forskning som tar for seg hvordan elever kommuniserer og skaper mening gjennom slike tekster i skolen. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan bruker elever i tre klasser i Vg3 PowerPoint som verktøy i presentasjon av fordypningsoppgaven i norsk? Under problemstillingen har jeg hatt tre forskningsspørsmål for å kunne besvare problemstillingen. Disse omhandler hvordan elevene skaper sammenheng og utnytter potensialet som ligger i den muntlige teksten, kroppsspråket og Power Point-presentasjonen og hvilke holdninger elever og lærere uttrykker om bruk av PowerPoint i muntlige presentasjoner. Det teoretiske rammeverket for avhandlignen er hentet fra sosialsemiotikken og multimodalitetsteori. I analysen av elevpresentasjonene benytter jeg i hovedsak begreper og kategorier hentet fra Theo van Leeuwens Introducing Sosial Semiotics (2005) Avhandlingens empiri er innhentet gjennom videoobservasjoner i tre Vg3-klasser og gruppeintervjuer med elever og lærere. Materialet består samlet av nitten videofilmede elevpresentasjoner av fordypningsoppgaven og to gruppeintervjuer med elever og ett med lærere. Avhandlingen viser at elever formidler faglig informasjon gjennom den muntlige teksten og skriftlige kulepunkter i PowerPoint-presentasjonene. Elevene virker opptatt av å fremstå som seriøse og faglig kyndige når de presenterer fordypningsoppgaven. Det er stor variasjon mellom elevene i deres vektlegging og bruk av ikke-verbale modaliteter som illustrasjoner, animasjoner og grafiske modeller. Det kan virke som de fleste elevene bruker PowerPoint-verktøyet først og fremst som et struktureringsverktøy og støtte for seg selv fremfor som et visualiseringsverktøy for mottakerne. I intervjuene sier elevene at det er det faglige innholdet og ikke PowerPoint-presentasjonen som er sentral i lærernes vurdering og at det som regel er ”svake elever” som velger å skjule seg bak en PowerPoint-presentajon med visuelle effekter. Lærerne forteller at de tar med bruk av PowerPoint-verktøyet i vurderingen og at det kan være de opplever at de digitale lysbildene hjelper elevene å snakke ”fritt fra manus”. Elevene kan bruke PowerPoint-verktøyet, men de opplever at bilder og andre ikke-verbale modaliteter har lavere status i skolen og at de derfor vektlegger skriftlig informasjon i de digitale lysbildene. Det er et behov for fokus på elevenes multimodale tekstproduksjon og elevene kan utfordres til å videreutvikle PowerPoint-presentasjoner slik at de kommuniserer mer effektivt med mottakerne.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMellom kulepunkt og fagbegrep : Elevers bruk av PowerPoint i presentasjoner av fordypningsoppgaven i Vg3en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-02-15en_US
dc.creator.authorØvern, Eli Ingeborgen_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Øvern, Eli Ingeborg&rft.title=Mellom kulepunkt og fagbegrep&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25658en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo103266en_US
dc.contributor.supervisorRita Hvistendahlen_US
dc.identifier.bibsys130650218en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32365/4/xvern-xmaster.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata