Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:19:16Z
dc.date.available2013-03-12T13:19:16Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-06-29en_US
dc.identifier.citationRingstad, Eva Karine Disch. Geofag i fokus. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32338
dc.description.abstract”GEOFAG I FOKUS – Konstruksjon av kunnskap: Elevers ideer i geofag” en hovedfags-oppgave i realfagdidaktikk, tar opp følgende to problemstillinger: 1. Hvilken betydning har det konstruktivistiske vitenskapssyn for det som har foregått og foregår av forskning innen læringsteorier; og hvilken betydning har dette fått for ideer om praksis for naturfag i skolen? Altså: Naturfagdidaktikkens utvikling med eksempler fra forskning innen geofag. 2. Hvilke kunnskaper har norske elever i geofag sammenliknet med elever i andre nordiske land og det internasjonale gjennomsnitt., med basis i de internasjonale studiene i TIMSS og PISA. Innledningsvis plasseres geofag som vitenskap og dernest belyses fagets plass i skolen, der også didaktikken kommer inn som basis for formidlingen. Konstruktivisme som kunnskapskonstruksjon er en viktig del av den historiske utviklingen av naturfagdidaktikken. Omtalen av forskning på mentale modeller har eksempler på elevers forestillinger om Jorden og utviklingen av disse. Det gjøres rede for metodene for innsamlingen av dataene for de store internasjonale undersøkelsene TIMSS og PISA, og endelig organiseres resultatene for norske elevers kunnskaper i emner innen geofagene med basis i datamaterialet fra TIMSS og PISA. Avslutningsvis oppsummeres funnene i naturfag generelt og geofag spesielt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectrealfagdidaktikk konstruktivisme TIMSS PISA læring naturkunnskap realfagdidaktikkens utviklingen_US
dc.titleGeofag i fokus : konstruksjon av kunnskap: elevers ideer i geofagen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-07-10en_US
dc.creator.authorRingstad, Eva Karine Dischen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ringstad, Eva Karine Disch&rft.title=Geofag i fokus&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15170en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo63168en_US
dc.contributor.supervisorSvein Lie og Marit Kjærnslien_US
dc.identifier.bibsys070972826en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32338/1/ringstad_hfoppg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata