Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:18:55Z
dc.date.available2013-03-12T13:18:55Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-04-27en_US
dc.identifier.citationAardal, Hege Steen-Hansen. Hvorfor skal jeg lære naturfag?. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32329
dc.description.abstractSammendrag: TITTEL: Hvorfor skal jeg lære naturfag? ”Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller.” AV: Hege Aardal VEILEDERE: Berit Bungum og Astrid Birgitte Eggen PROGRAM: RDID 4090 SEMESTER: Våren 2006 STIKKORD: Naturfagets begrunnelser - Elevmedvirkning - Naturvitenskapelig allmenndannelse - Naturfagdidaktikk Tema/Problemstilling: Masteroppgaven har til hensikt å se på argumenter for naturfagets plass og dets innhold i skolen. Fagdidaktikkens ”hvorfor” søker svar på hvilken betydning faget skal ha i utdanningen, hvilke verdier faget skal gis og hvilke perspektiver/vinklinger som skal gis på faget. Dersom elevene gis mulighet til å delta som aktører i planleggingen, vil de bli mer bevisste på hvorfor de skal lære og motivasjonen vil øke. Denne oppgaven søker svar på hva som er naturfagets verdi sett fra elevenes side og hva som blir fokus dersom elevene blir gitt mulighet til valg. Data/metode: Empirien er primært et utvalg av elevenes skriftlige besvarelser gjennom første skoleår på videregående skole. Elevene som bidrar er alle fra egen skole og egen klasse. Oppgaven beskriver naturfagets verdi og elevenes valg av fokus på innholdet slik det fremkommer gjennom en kvalitativ analyse av deres tekster. Resultater/konklusjoner: I undersøkelsen kommer det fram at elevene i størst mulig grad forholder seg til det hverdagsnære og det som for dem er kjent fra før. Dersom de har muligheter til valg av fokus i oppgavene, så blir bakenforliggende vitenskapelige fagdisipliner i liten grad benyttet. Elevene gjør strategiske valg for å oppnå gode karakterer. En stor del av elevene avslutter sin naturfaglige utdanning etter det første året på videregående skole. Vi må våge å løsrive oss fra dagens tradisjoner som kanskje har lett for å bli for fagsentrert og kanskje godta at elevene bare er middels flinke i internasjonal sammenheng. Ved å være bevisste på våre valg av kontekst som undervisningen gis i, kan vi bringe faget til elevene via kontekst og innhold som for dem gir mening. Slik tror jeg vi kan oppnå at flere av hovedmomentene i læreplanen automatisk vil bli dekket.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectlærerutdanning skoleutvikling naturfag realfagen_US
dc.titleHvorfor skal jeg lære naturfag? : "Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller."en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-04-17en_US
dc.creator.authorAardal, Hege Steen-Hansenen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Aardal, Hege Steen-Hansen&rft.title=Hvorfor skal jeg lære naturfag?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12458en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo39564en_US
dc.contributor.supervisorBerit Bungum og Astrid Birgitte Eggenen_US
dc.identifier.bibsys061079049en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32329/1/39564.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata